Otvoreno pismo HNB-u, Ministarstvu financija i HUB-u

otvoreno_pismo 6.11.

Udruga Franak je nakon analize pojedinih informacija banaka objavljene na njihovim web stranicama utvrdila da neke banke već sada imaju namjeru kršiti odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano je:
„Konverzija kredita
Članak 19.e
(1) Vjerovnik je dužan u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preporučenom pošiljkom uz povratnicu dostaviti potrošaču izračun konverzije kredita, sa stanjem na dan 30. rujna 2015. izračunatim u skladu s člankom 19.c ovoga Zakona, zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu.“

Pojedine banke već su na svojim stranicama obavijestile dužnike da će im najprije slati izračune pa će anekse ugovora pripremati tek nakon prihvata izračuna. Takav način slanja obavijesti nije u skladu sa zakonskim odredbama već su banke dužne odmah poslati izračune zajedno s prijedlogom izmijenjenih ugovora.

Radi se o sljedećim bankama, koje najavljuju da neće postupiti po zakonu:
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., obavijest suprotna zakonu na linku:
http://www.hypo-alpe-adria.hr/…/građanstvo-krediti-informac…

Erstebank d.d., (navodi samo dostavu izračuna bez dostave aneksa), obavijest je na linku:
http://www.erstebank.hr/hr/Konverzije_CHF_kredita

Splitska banka d.d., (navodi da će dostaviti samo izračune, bez aneksa):
http://www.splitskabanka.hr/…/krediti-s-valutnom-klauzulom-…

Udruga Franak ovim otvorenim pismom obavještava javnost, Hrvatsku narodnu banku (HNB), Ministarstvo financija RH i Hrvatsku udrugu banaka (HUB) da se po zakonu mora striktno postupiti, a da pojedine banke već u najavi svojeg postupanja imaju namjeru raditi suprotno zakonu.

Pozivamo HNB i Ministarstvo financija da svojim institucionalnim mjerama već sada osiguraju da banke u postupku konverzije kredita postupaju sukladno zakonskim odredbama kao i HUB da upozori svoje članice na nezakonitosti u poslovanju.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email