SJEDIŠTE UDRUGE FRANAK

Avenija Marina Držića 81b,
10000 ZAGREB
tel.: +385 98 1637922
Ured: ured.udrugafranak@gmail.com
udrugafranak@udrugafranak.hr         

E-MAIL ADRESE ZA KONTAKT:

Pravo: franak.tuzbe@gmail.com
Zaštita podataka: zastitapodataka@udrugafranak.hr
Mediji: medijiuf@gmail.com

KOLEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA

Odluka Ustavnog suda od 3.2.2021., kojom su odbijene ustavne tužbe svih 8 banaka na revizijsku presudu Vrhovnog suda RH Rev 2221/2018 od 3. rujna 2019., i kojom je potvrđena ništetnost valutne klauzule CHF odnosi se na sve potrošače koji su imali kredit vezan uz valutnu klauzulu CHF, bez obzira na namjenu kredita (auto kredit, hipotekarni kredit, stambeni kredit, gotovinski kredit, nenamjenski kredit), te ako je Ugovor o kreditu bio sklopljen sa jednom od sljedećih banaka:

 1. Privredna banka Zagreb
  Zagrebačka banka
  3. RBA – Raiffeisenbanka Hrvatska
  4. Addiko banka (Slavonska, Hypo alpe adria Bank)
  5. Erste banka
  6. OTP banka
  7. Splitska banka (OTP)
  8. Nova hrvatska banka (Sberbank, Volksbank)

Ako se kolektivna presuda odnosi na vas prema gore navedenim parametrima to znači da ukoliko tužite gore navedenu banku svi sudovi su obvezni primjenjivati utvrđenja iz kolektivnog procesa o ništetnoj ugovornoj odredbi o valuti CHF te ćete svoj preplaćeni novac zajedno sa zateznim kamatama vratiti i to bez obzira što ste kredit zatvorili 2011.,2013., jučer, ili ga još uvijek otplaćujete u valuti CHF. Za promjenjivu kamatu koja se mijenjala odlukom banke nastupila je zastara potraživanja, za sve banke osim za Novu hrvatsku banku (Sberbanka, Volksbank) za koju zastara nastupa kada i za tečajnu razliku CHF 14. lipnja 2023.

Potrebno je skupiti svu potrebnu dokumentaciju po kreditu od banke, pronaći odvjetnika koji ima znanja i prakse u slučaju franak, napraviti financijsko vještačenje i podignuti tužbu do 14. lipnja 2023.

 

Kao naš član dobivat ćete sve obavijesti i upute na vaš registrirani e-mail, a učlanjenje možete napraviti na sljedećoj poveznici: https://udrugafranak.hr/clanstvo/
Godišnja članarina je 5,00 EUR / 37,67 HRK

Sva pitanja vezano za CHF, EURO i KUNSKE dužnike postavljaju se na mail:  franak.tuzbe@gmail.com

Udruga Franak

 

 

fbUPLATA ČLANARINE!

TEMELJEM BROJNIH UPITA O NAČINU UPLATE ČLANARINE, OVDJE VAM ISTIČEMO POSTUPAK UPLATE ČLANARINE ILI DONACIJE. (kliknite na tekst)