PRIJAVILI SMO REPUBLIKU HRVATSKU EUROPSKOJ KOMISIJI ZBOG POVREDE UGOVORA S UNIJOM! TRAŽIMO POKRETANJE POSTUPKA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE NA SUDU EU!

Kompletnu PRIJAVU možete preuzeti na poveznici: EK PRIJAVA RH OGLEDNI VSRH

 1. lipnja 2020.  UdrugaFranak održala je konferenciju za novinare ispred Vrhovnog suda RH na kojoj smo informirali javnost o našim novim aktivnostima. Naime, prijavili smo Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji zbog povrede članaka 4. i 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te povrede članaka 267. i 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a predložili smo pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske pred Sudom EU na temelju članka 17. UEU i na temelju članaka 258. do 260. UFEU, a sve to zbog povreda koje je počinio Vrhovni sud RH.

Na konferenciji je temeljne detalje vezane za prijavu iznijela voditeljica ureda Udruge Franak Sandra Žiga. Tako je Sandra Žiga iznijela temeljne optužbe protiv Vrhovnoga suda RH, vezano za ogledni postupak za čije pokretanje nije bilo temelja, ali u kojemu je iznesen čitav niz pogrešnih tumačenja i zaključaka u vezi sa zaštitom potrošača na temelju prava EU. U prijavi je iznesena sažeta povijest sudskih odluka u slučaju franak i opisana je konverzija CHF u Euro na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju te je na temelju svih tih činjenica objašnjeno što je to Vrhovni sud RH pogrešno učinio kod odlučivanja u oglednom postupku kojim su sporazumi za konverzije proglašeni valjanima.

Temeljne povrede koje je počinio Vrhovni sud RH su sljedeće:

 • VSRH kao zadnja sudska instanca nije uputio prethodno pitanje Sudu EU vezano za pitanje iz oglednog postupka
 • VSRH nije niti obrazložio zbog čega nije postavio pitanje Sudu EU, mada je to kao zadnja sudska instanca morao učiniti
 • VSRH je po vlastitoj volji, per se, odlučio kako su sporazumi/aneksi za konverziju valjani bez ispitivanja njihove nepoštenosti, samo zbog toga jer su konverzije provedene na temelju zakona
 • VSRH je odbio ispitivati nepoštenost sporazuma unatoč tome što su predmet (valuta CHF) i cijena (promjena kamatne stope odlukom banke) pravomoćno utvrđeni ništetnima od početka ugovornih odnosa
 • VSRH je proizvoljno i arbitrarno tumačio odluku Suda EU C-118/17, Dunai
 • VSRH je presudu Dunai tumačio na način da je mađarski zakon za konverziju bio prisilan za potrošače, da je hrvatski zakon bio dobrovoljan za potrošače, a da pritom nije uopće obrazložio kakav utjecaj to ima na rješenje iz oglednog postupka
 • VSRH uopće nije uzeo u obzir dio presude Dunai koji govori o pravu potrošača na puno obeštećenje unatoč konverziji, ako konverzijom potrošač nije obeštećen prema uvjetima bez primjene nepoštenih ugovornih odredaba odnosno primjenom kunskih iznosa kredita s početnom kamatnom stopom od početka otplate
 • VSRH je svojim postupanjem onemogućio potrošačima pristup Sudu EU, a bio je obvezan osigurati taj pristup
 • VSRH je zanemario činjenicu da se potrošači niti jednom izrekom u aneksima nisu odrekli svojih prava na temelju Direktive 93/13, niti je to bilo dopušteno ugovoriti
 • VSRH je u svojoj arbitrarnoj interpretaciji prava čak suspendirao pravne norme iz Zakona o obveznim odnosima, tumačeći kako su konverzijom ukinuta prava potrošača koja dolaze iz tih zakona
 • VSRH je protivno volji dviju ugovornih strana, potrošača i banke, Dodatke ugovora svojom arbitrarnom odlukom pretvorio u nove ugovore.

 Dodatno, predsjednik Vrhovnoga suda RH u svojem javnom istupu u intervjuu Jutarnjem listu pet dana nakon objave rješenja iz oglednog postupka grubo prekoračuje svoje ovlasti i prejudicira pravorijek rješenja svojim arbitrarnim i potpuno neutemeljenim tvrdnjama kako nema posljedica vezanih za ništetnost u temeljnim ugovorima. On tako tvrdi kako se eventualno može vidjeti je li konverzija provedena po zakonu, pa ako nije, onda potrošač ima pravo na obeštećenje, što nigdje u samom rješenju nije na takav način napisano. Osim toga, on je rekao kako bi banke mogle potrošačima oprostiti svoje troškove, ako oni povuku svoje tužbe, čime agitira za povlačenje 18.000 tužbi koje su podnesene protiv banaka za obeštećenje iz konvertiranih kredita. Gospodin Sessa je tim javnim izjavama unaprijed stvorio sliku kako je što se konverzija tiče stvar riješena, i kako potrošači trebaju povući tužbe, dok banke trebaju oprostiti potrošačima svoje troškove. Time predsjednik VSRH piše unaprijed scenarij za sudove koji je u potpunosti suprotan EU pravu, ali i hrvatskome pravu.

U skladu sa svim iznesenim prigovorima na rad Vrhovnoga suda RH te na rad predsjednika toga suda, tražimo da Europska komisija pokrene postupak protiv Republike Hrvatske na Sudu EU!

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email