UDRUGA FRANAK

Sjedište: Avenija M. Držića 81b, 10 000 Zagreb
OIB: 92580713730
Registarski broj: 21008665
Osobe ovlaštene za zastupanje: Elvis Sudar – predsjednik Upravnog odbora; Sandra Žiga – voditeljica Ureda
Žiroračun: Hrvatska poštanska banka Zagreb (HPB): HR48 23900011100427244

URL https://udrugafranak.hr

Udruga Franak je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja, zaštite i ostvarivanja prava potrošača korisnika usluga kreditnih i financijskih institucija, u skladu sa pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom Europske Unije.

CILJEVI UDRUGE FRANAK

  • zaštita prava potrošača korisnika kreditnih i financijskih usluga i proizvoda
  • zaštita potrošača korisnika kredita sa valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih kod kreditnih institucija u RH
  • unaprjeđivanje zakonske i podzakonske regulative kojim se uređuje poslovanje pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača
  • uspostavljanje odnosa između pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda koji su uskladjeni s pozitivnim zakonskim propisima RH i pravnom stečevinom EU
  • poticanje razvoja i unaprjeđivanja rada postojećih i novih nadzornih tijela nadležnih za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača
  • zalaganje za što hitnije uvođenje kvalitetnog instituta osobnog stečaja
  • poticanje umrežavanja i sinergijskog djelovanja raznih organizacijskih oblika koji u ciljevima imaju zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda
  • razvoj i poticanje novih modela pružanja financijskih usluga i proizvoda koji počivaju na etičkim načelima.

 Važeći STATUT Udruge Franak (kliknite na tekst)

 Izmjene i dopune STATUTA Udruge Franak (kliknite na tekst)

 Godišnji izvještaj o radu za 2020. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan za 2021. (kliknite na tekst)

 Godišnji Izvještaj o radu za 2021. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan 2022. (kliknite na tekst)

 Godišnji Izvještaj o radu za 2022. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan 2023. (kliknite na tekst)