mockups-design.com

1. IZDANJE, Studeni 2019.

Ovaj kratki pregled sudske prakse Suda Europske unije zamišljen je kao vodič kroz najznačajnije presude Suda Europske unije te kao pomoć i priručnik svima koji se susreću sa problematikom zaštite potrošača posebice predmetima koji su vezani uz slučaj „Franak“.

Naime, kao što je već opće poznato, Udruga Franak još je 2012. godine pokrenula spor kolektivne pravne zaštite pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, koji postupak je pravomoćno okončan na način da je utvrđeno kako je osam banaka i to: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Addiko Bank d.d., OTP banka d.d., Splitska banka d.d. (sada OTP banka d.d.), Sberbank d.d., u periodu 2003.-2008. godine ugovaralo nepoštene i ništetne odredbe u ugovorima o kreditima i to na način da je ugovaralo valutu švicarski franak te je ugovaralo kamatu koja je promjenjiva odlukama svake pojedine banke.

Kako je velik broj gore navedenih banaka i u drugim članicama Europske Unije ugovarao nepoštene ugovore o kreditima, među ostalim i zaključivao ugovore o kreditu u švicarskim francima, istovremeno se i pred Sudom Europske unije pojavio niz sudskih predmeta u kojima se postavio velik broj pitanja koja su se odnosila na tumačenje Direktive 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima. Kako je ova direktiva implementirana u naš pravni sustav te je sastavni dio Zakona o zaštiti potrošača odgovori na ova pitanja su stoga bili od iznimnog značaja kako za kolektivni postupak koji se vodio u Republici Hrvatskoj, tako i individualne postupke koje su potrošači u Republici Hrvatskoj pokrenuli protiv banaka, posebice imajući na umu kako je Sud Europske unije najviši sud u pravnom sustavu Europske unije te kako su njegove presude obvezujuće za sve nacionalne sudove svih instanci.

U nastavku možete preuzeti pregled presuda Suda Europske unije koje smo izdvojili kao posebno značajne:

PREGLED PRAKSE SUDA EU

PREGLED PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE - web FINAL
Naslov: PREGLED PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE - web FINAL (1382 clicks)
Naziv datoteke: pregled-prakse-suda-europske-unije-web-final.pdf
Size: 1 MB