O AKTIVNOSTIMA UDRUGE FRANAK U SLJEDEĆIM MJESECIMA

Drage članice i članovi Udruge Franak,
ovim priopćenjem pokušat ćemo dodatno objasniti sve što slijedi u sljedećem periodu našega aktivizma.

Svi znamo da smo dočekali krunu rada Udruge Franak, pravomoćnu presudu Visokoga trgovačkog suda RH, kojom je nedvojbeno utvrđeno:
1. Da je osam tuženih banaka, uključujući i Sberbank (kao slijednicu Volksbank), ugovaralo nepoštenu i zbog toga ništetnu valutnu klauzulu CHF.
2. Da je osam tuženih banaka, uključujući i Sberbank (kao slijednicu Volksbank), ugovaralo nepoštenu promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke.

Kako se svi opravdano nadamo konačnom obeštećenju na temelju te kolektivne sudske presude u nastavku ćemo vas ukratko obavijestiti u kojem smjeru se u narednom periodu kreće naša i vaša Udruga Franak. Najprije moramo reći da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo vašim budućim ili sadašnjim odvjetnicima zastupnicima u nastojanjima da se dokaže da su svi naši ugovori ništetni, jer ukoliko su ništetni predmet i cijena koji su bitni sastojci ugovora, onda mora biti ništetan i ugovor o kreditu. Mi za to imamo osim zakonskih uporišta i neka druga materijalno-pravna uporišta o kojima ćemo govoriti javno onda kada za to dođe vrijeme, a uvijek imamo na umu sve vas koji ste u postupcima ovrhe ili pred gubitkom svog doma.

Druga, a velikome broju naših članova najvažnija stvar, jest utvrditi sudsku praksu po kojoj svi oni koji su konvertirali kredite imaju pravo na obeštećenje unatoč konverziji. Udruga Franak i dalje radi sve da to baš tako i bude te sudska praksa županijskih sudova zasad ide u tome smjeru. Naravno, sve dok Vrhovni sud ne ujednači sudsku praksu mi ne možemo tako nešto tvrditi nedvojbeno, nego jednostavno moramo trezveno i odgovorno reći – dok Vrhovni sud o tome ne odluči, ne postoji stopostotna pravna sigurnost da jest tako. Očekujemo da će Vrhovni sud o tome odlučiti u sljedećih godinu dana, a mi ćemo vas redovito obavještavati o novim presudama.
Prema našem stajalištu, sve privatne tužbe trebale bi biti koncipirane tako da se traži ništetnost cijelog ugovora, a podredno ništetnost valutne klauzule CHF i promjenjive kamatne stope. Svakako da ćete o vrsti tužbe odlučiti u konačnici vi u dogovoru sa vašim odvjetnikom no smatramo kako takav koncept tužbe pruža najveću pravnu sigurnost te osiguranje, u slučaju odbijanja ništetnosti cijelog ugovora, od plaćanja velikih sudskih troškova. Taj stručni dio će svakako biti predmet rada Udruge u periodu koji je pred nama.

Udruga Franak sada prikuplja podatke o odvjetnicima koji žele sudjelovati u vašim privatnim tužbama, a tijekom rujna vjerojatno ćemo održati potrebna savjetovanja s njima te nakon toga obavijestiti sve vas o tome koji odvjetnici su spremni pokrenuti takve tužbe. Mi ćemo u tom kontekstu dati sve od sebe da vam budemo kvalitetan servis, a vi ćete se dalje s odvjetnicima dogovarati o suradnji i vašem zastupanju pred sudovima. Svakako već sada moramo reći da Udruga Franak neće i ne smije odgovarati za kvalitetu rada odvjetnika jer su odvjetnici osobe sa položenim pravosudnim ispitom i kao članovi Hrvatske odvjetničke komore za svoj rad odgovaraju kako svojim strankama tako i Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Svakako ćemo odvjetnicima dati sve informacije kojima raspolažemo, sve pravne dokumente koji idu svima nama u prilog i obvezat ćemo ih dodatno da imaju prema svima vama fer i korektan odnos, što oni i inače po Etičkom odvjetničkom kodeksu moraju primjenjivati u svojem radu.
Molimo da budete strpljivi, zastare potraživanja za naše tužbe nema, pričekajte na savjete koje ćete tijekom jeseni dobiti od Udruge Franak i nakon toga odlučite se za tužbe.
U međuvremenu održavat ćemo konzultacije i tribine o kojima ćemo vas obavještavati na našoj facebook stranici i putem mail poruka.
Za sva pitanja obratite se na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

Najprije ćete dobiti automatski odgovor s detaljnim objašnjenjem svega što slijedi, a nakon toga možete postaviti dodatno pitanje u kojemu treba u predmetu napisati – POSEBNO PITANJE – pa ćete dobiti i taj konkretan odgovor na pitanje koje vam nije jasno odmah iz automatskog odgovora.

Vaša i naša Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email