190.000 KUNA PREPLAĆENIH KAMATA DOSUĐENO ZA KONVERTIRANI CHF KREDIT

Udruga Franak došla je u posjed prvostupanjske presude Općinskoga suda u Dubrovniku, stalne službe u Korčuli, kojom je sutkinja Marija Skokandić dosudila 190.000,00 kuna preplaćenih kamata oštećenom dužniku u jednome CHF kreditu koji je konvertiran na temelju tzv. Zakona o konverziji. Osim toga, banka mora platiti i 20.000,00 kuna sudskih troškova. Nadamo se da je to dobar znak da će i Vrhovni sud RH na temelju dviju aktualnih revizija po tome pitanju odlučiti da konverzija CHF kredita nema utjecaj na naša prava na obeštećenje i kompletnu restituciju nepošteno naplaćenih anuiteta u otplati CHF kredita.
Bitni detalji iz presude su sljedeći:
1. Kredit je ugovoren na 239.000 CHF u kunskoj protuvrijednosti na 30 godina.
2. Kredit je konvertiran na temelju tzv. Zakona o konverziji.
3. Sud je utvrdio da konverzijom CHF kredita oštećeni dužnik nije obeštećen za preplaćenu kamatu.
4. Sud je utvrdio da zakonom nije utvrđen način reguliranja nepoštenih kamatnih stopa.
5. Uslijed toga da je zakonom riješeno samo ekonomsko pitanje konverzije valute CHF u valutu EURO, sud je utvrdio da potrošač oštećenik ima pravo na preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate bez obzira na izvršenu zakonsku konverziju CHF kredita u EURO kredit.
6. Sud je primijenio izračun preplaćenih iznosa kamata na temelju primjene kamatne stope iz članka 26. stavka 3. Zakona o obveznim odnosima, gdje je propisano da se u slučaju neugovorene kamatne stope primjenjuje 1/4 zakonske zatezne kamatne stope.
Presuda sutkinje Skokandić svakako je veliko ohrabrenje svima nama koji nestrpljivo očekujemo odluku Vrhovnoga suda RH o našim pravima na obeštećenje nakon izvršene konverzije CHF kredita.
Krajnje je vrijeme da se ta odluka VSRH donese i objavi, jer zastara potraživanja preplaćenih kamata za 7 banaka osuđenih u kolektivnom sudskom procesu nastupa nakon 13. lipnja 2019.
55000 potrošača koji su konvertirali CHF kredite mora imati pravnu sigurnost kod podnošenja tužbi protiv nepoštenih banaka!

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email