KOLEKTIVNU TUŽBU U SLUČAJU FRANAK OMOGUĆILI SU ČLANOVI UDRUGE FRANAK!

Drage članice i članovi Udruge Franak,

čestitamo vam našu veliku pobjedu! Bez vas i vaše bezrezervne podrške ova presuda Vrhovnog suda RH ne bi bila moguća. Hvala vam na svemu!
Presudom Vrhovnog suda RH Rev 2221/2018 od 3. rujna 2019 kolektivni proces protiv 8 banaka koji smo pokrenuli još 2012. godine završio je uspjehom i našom zajedničkom pobjedom. Banke će kako najavljuju u medijima ići dalje sa žalbom i pokušati tražiti zaštitu na Ustavnom sudu i Europskom sudu za ljudska prava, ali kako je upravo Ustavni sud već odlučivao o našem predmetu i upravo je on omogućio ovu presudu Vrhovnog suda RH, sve u skladu s pravom Suda EU, ne očekujemo da se ova presuda može promijeniti.
Naša tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača prema vremenu ugovaranja kredita i protiv 8 tuženih banaka obvezujuća je za niže sudove i time je znatno olakšano podizanje tužbi svim dužnicima koji su imali kredite u valuti CHF.
Udruga Franak se ponosi što je na taj način pomogla svim građanima Republike Hrvatske uz podršku članova koja traje već osam godina.
Vaša Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email