KUNSKI KREDITI IMAJU NEZAKONITE KAMATE! PBZ MORA VRATITI 33.000 KUNA OŠTEĆENOM DUŽNIKU!

 KUNSKI KREDIT BEZ VALUTNE KLAUZULE, PRESUDA OPĆINSKOG SUDA U PULI:
33,000 KUNA PREPLAĆENIH KAMATA PLUS ZATEZNE KAMATE PRIVREDNA BANKA ZAGREB MORA VRATITI DUŽNIKU

Zagreb, 16. siječnja 2018.  Udruga Franak došla je u posjed presude Općinskog suda u Puli kojom je presuđeno da Privredna banka Zagreb mora jednome dužniku u KUNSKOME kreditu bez valutne klauzule vratiti ukupno 33.000 kn plus pripadajuće zatezne kamate, što ukupno iznosi oko 50.000 kn.

Naglašavamo najbitnije detalje presude Općinskog suda u Puli iz prosinca prošle godine:

  • radi se o KUNSKOME kreditu bez valutne klauzule, ugovoren je u PBZ-u 2007. i iznosio je 000 kn
  • PBZ na temelju presude mora vratiti 33.000 kn preplaćenih kamata i pripadajuće zatezne kamate
  • PBZ je ugovorio nepoštenu odredbu o promjeni kamatne stope odlukom banke, zbog čega je takva ugovorna odredba ništetna odnosno nevažeća
  • ugovorna odredba o promjeni kamatne stope odlukom banke nepoštena je zato jer uzrokuje neravnotežu prava i obveza na štetu dužnika
  • preplatu kamata čini razlika povećane kamate i početne kamate
  • zastare potraživanja nema zbog toga što se radi o ništetnoj ugovornoj odredbi koja ne podliježe zastari
  • restitucija na temelju ništetnosti ne podliježe zastari, jer bi institut ništetnosti time bio obezvrijeđen te bi to bilo suprotno općem interesu da se neosnovano stečena imovina mora vratiti oštećeniku.

Tu presudu smo izdvojili zbog toga što se radi o kunskome kreditu te se time potvrđuju naše tvrdnje kako KUNSKI i EURO dužnici imaju jednaka prava kao i CHF dužnici. Svi su oni jednako oštećeni nezakonitim povećanjima kamata od strane banaka.

Naglašavamo,  banke su sve do 2013. ugovarale nezakonit način promjene kamatne stope jednostranom odlukom banke, zbog čega svi dužnici koji su ugovorili takve kredite, i EURO, i KUNSKI, i CHF dužnici, imaju pravo tužbama zahtijevati vraćanje preplaćenih kamata i naplatu pripadajućih zateznih kamata.

U zadnjih mjesec dana donesene su najmanje 22 prvostupanjske presude, koje posjedujemo, u kojima su sudovi diljem Hrvatske odlučili da se dužnicima moraju vratiti preplaćene kamate te da nema zastare potraživanja preplaćenih kamata.

Posebice naglašavamo činjenicu da PBZ u konkretnome slučaju mora vratiti preplaćene iznose u razdoblju od veljače 2008. kada je PBZ prvi put nezakonito povećao kamatu pa sve do lipnja 2015. kada je tužba podignuta. Budući da banke i HNB konstantno tvrde kako su banke postupale zakonito kada su samovoljno određivale fiksne marže početkom 2014. upravo ta presuda, ali i sve druge presude slična sadržaja, dokazuju da jednostrano određivanje marži nije ništa drugo nego jednostrano određivanje kamatne stope. Takvo nezakonito postupanje ne prihvaća se na građanskim sudovima, ali se nažalost prihvaća i podržava u HNB-u, prihvaća se u HUB-u i prihvaća se u Vladi RH koja djeluje i na Sabor, zbog čega Sabor prošle godine nije zakonom regulirao početne fiksne kamatne marže. Sustavno organizirano nezakonito djelovanje banaka tolerira te potiče, i monetarna, i izvršna, i zakonodavna vlast, ali na našu sreću sudska vlast radi svoj posao i ne dopušta zamagljivanje stvarnosti koje provode banke fingiranjem zakonita ponašanja. Ipak, imamo primjedbe na postupanje Visokoga prekršajnog suda kojem ipak nije baš u svakome slučaju potpuno jasno o čemu se tu radi.

 

Pozivamo sve dužnike koji su ugovorili ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope odlukom banke, i to posebice u KUNSKIM i EURO kreditima, da se jave Udruzi Franak radi savjetovanja o mogućim tužbama za vraćanje njihove imovine. Sve što dužnike zanima o tome, oni mogu saznati na mailu: pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email