55.000 OBITELJI ČEKA PRESUDU VRHOVNOG SUDA RH KOJA JE PO REVIZIJI ZATRAŽENA JOŠ U LIPNJU 2018

Vrhovni sud RH (VSRH) brzo je reagirao na naš apel kojim upozoravamo kako 55.000 dužnika i njihovih obitelji čeka na odluku o našim pravima nakon konverzije CHF kredita te nam je statistikom od 14.000 predmeta koji su na čekanju pokušao odgovoriti da se predmeti rješavaju kriterijem hitnosti.

Pitamo VSRH, što je hitnije od prekidanja pravne nesigurnosti koju trenutno proživljava 55.000 obitelji? Ako tome dodamo i zastaru koja prijeti u lipnju ove godine, pitamo VSRH koliko strpljenja i razumijevanja očekuju od nas dužnika koji smo prije 10 do 15 godina potpisali nezakonite i time ništetne ugovore s valutnom klauzulom CHF?

Ovom prilikom još jednom iznosimo neke od bitnijih pravnih argumenata zašto tvrdimo kako konverzijom nije poništeno pravo dužnika na potpuno obeštećenje.

Zakonom o obveznim odnosima (ZOO), člankom 326., propisano je kako „ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno nestane.“ Štoviše, ne samo da ništetan ugovor ne postaje valjan naknadnim nestankom uzroka ništetnosti, već sukladno članku 148. stavku 1. ZOO-a ne može postati valjan niti obnovom ugovora, a sukladno članku 158. stavku 2. ZOO-a ne može postati valjan niti nagodbom stranaka, kako god sudovi budu pravno kvalificirali dodatke ugovora kojima se provela konverzija kredita sukladno tzv. Zakonu o konverziji.

Nadalje, ZOO-om izričito je regulirano da ukoliko je ugovor ništetan ili ukoliko je bilo koja odredba ugovora ništetna, stranke ne mogu naknadnim dispozicijama ugovor ili odredbu ugovora pravno osnažiti ili učiniti pravno valjanim, jer se to protivi i članku 322. ZOO-a sukladno kojem se smatra da ništetni pravni posao nije niti nastao. Ukoliko pravni posao nije niti nastao, ukoliko je ugovor ništetan, on je ništetan i bez ikakvih pravnih učinaka od njegova početka (ex tunc) pa prema tome nikakva naknadna izmjena njegova sadržaja, pa tako niti naknadna konverzija kredita u drugu valutu ne može imati, niti ima, utjecaja na činjenicu da je taj ugovor o kreditu, od prvog dana odnosno od dana njegova zaključenja, NIŠTETAN!

Ništetnost „ne može nestati“ te bilo kakav dodatak ugovora o kreditu, pa makar taj dodatak naknadno i uklonio sadržajno razlog ništetnosti, ne utječe, niti može utjecati na činjenicu ništetnosti ugovora.

Ništetnost može biti otklonjena jedino i isključivo ukoliko je zakonskom odredbom izričito propisana konvalidacija ništetnih pravnih poslova. Zakonom o konverziji to nije utvrđeno, pa onda taj zakon ne poništava pravo dužnika na potpuno obeštećenje.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email