Zašto pravna država kažnjava aktiviste istodobno štiteći nepoštene banke?

  • Aktivisti Živoga zida sudski se kažnjavaju zbog sudjelovanja u deložacijama
  • Sudovi vrlo promptno dosuđuju kazne aktivistima, dok istodobno Visoki prekršajni sud oslobađa banke od odgovornosti za kršenje temeljnih obvezno-pravnih načela
  • Zašto pravna država kažnjava aktiviste istodobno štiteći nepoštene banke koje su upravo uzročnici nemogućnosti plaćanja dugova kod dijela građana

Zagreb, 19. srpnja 2017.  Saznajemo kako se dosuđuju prvostupanjske prekršajne kazne aktivistima Živoga zida koji su sudjelovali u sprječavanju deložacija hrvatskih građanki i građana iz njihovih stanova i kuća za stanovanje, u iznosima 6.000 kn po jednome sudjelovanju u deložaciji.

Moramo reagirati, ne prejudicirajući jesu li kazne za aktiviste zakonite ili politički motivirane, i usporediti jedan drugi masovni slučaj zasad neuspješnog prekršajnog gonjenja hrvatskih banaka.

Udruga Franak pokrenula je tijekom 2015. prekršajno postupanje protiv hrvatskih banaka koje su jednostrano, samovoljno i van-ugovorno definirale kamatne parametre za ugovore u kojima nikada prije toga nisu ugovorene promjenjive kamatne stope na zakonit način.

Najprije su prekršajni sudovi diljem Hrvatske na temelju optužnih prijedloga pojedinih dužnika dosuđivali prvostupanjske kazne od 80.000,00 kn gotovo svim optuženim bankama.

Međutim, krajem 2016. jedan od sudova, a mi pretpostavljamo da je to Visoki prekršajni sud, dao je „mišljenje“ kako banke nisu krive i kako banke ne treba kažnjavati zbog evidentna kršenja obvezno-pravnih načela, prije svega kršenja načela o obveznoj volji dviju ugovornih strana u dvostranim ugovorima. Podsjećamo da je Udruga Franak podnijela i kaznenu prijavu protiv nepoznata počinitelja, koju je DORH promptno proslijedio u USKOK, a nakon toga USKOK promptno odbacio smatrajući da nema kaznenoga djela u činjenici da netko sofisticirano nalaže sudovima kako da sude bankama odnosno nalaže da banke nisu krive, unatoč činjenici da nitko ne smije jednostrano mijenjati ugovorne odredbe. Izgleda da netko to ipak smije, a taj netko su, po mišljenju Visokoga prekršajnog suda – koje je suprotno kolektivnoj presudi u slučaju Franak –  hrvatske banke.

Povlačimo paralelu s aktivistima Živoga zida. Njima se dosuđuju prekršajne kazne zbog humanih nastojanja da zaustave deložacije hrvatskih obitelji. S druge strane, oslobađa se od prekršajne odgovornosti pravne subjekte koji već 15 godina samovoljno, jednostrano, a time i nezakonito – što je potvrđeno i kolektivnom presudom u slučaju Franak – pelješe hrvatske građane, uzrokujući upravo takvim načinom poslovanja dugove koji se ne mogu vraćati.

PRAVNA DRŽAVO GDJE SI?            ZAŠTO ŠTITIŠ KORPORATIVNE GIGANTE, A KAŽNJAVAŠ AKTIVISTE?         GDJE JE TU MORAL?

Ne odustajemo od nastojanja da se prekine pelješenje hrvatskih građana i da se dužnicima vrati sve ono što je nezakonito stečeno – a radi se o više milijardi kuna nezakonito stečena novca od strane hrvatskih banaka.

Apeliramo na milost prema aktivistima Živoga zida koji pokušavaju pomoći ljudima u borbi za njihove domove.

Vaša Udruga Franak – borac protiv bezakonja!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email