VISOKI PREKRŠAJNI SUD

HYPO/ADDIKO PONOVNO JE KAŽNJENA, PLATILA JE 90000,00 KUNA, A TEA MARTINČIĆ 12000,00 KUNA PREKRŠAJNIH KAZNI!

Saznajemo da je Hypo/Addiko kažnjena zbog prekršaja s 90000,00 kuna kazne, a odgovorna osoba Tea Martinčić s 12000,00 kn kazne.

Radi se o prekršaju zbog neugovaranja fiksnoga dijela kamatne stope i promjenjivog parametra u jednome ugovoru o kreditu. Takvih prekršaja ima zacijelo preko 100.000, no nažalost, kao što je već poznato, Visoki prekršajni sud zauzeo je nakaradni stav koji ne možemo nazvati pravnim stavom, prema kojemu su banke morale zaključno s 31. prosincem 2013. definirati pa potom o parametrima obavijestiti dužnike. Takvo stajalište visokoga suda u direktnoj je suprotnosti s obvezno-pravnim pravilima po kojima ugovorna odredba može vrijediti samo ako predstavlja volju dviju ugovornih strana, a posebice je to naglašeno u kreditima, u kojima se svi uvjeti primanja i vraćanja kredita moraju ugovoriti pisanim putem. U vezi s time vodi se nekoliko postupaka na Ustavnome sudu RH, pa ćemo nakon odluka Ustavnoga suda o tim prekršajima imati pravorijek koji više nitko neće moći pobiti. U ovome trenutku prekršajni sudovi zauzimaju stav da su svi ti predmeti u zastari, i na temelju zastare prekidaju prekršajne postupke.

Kazna koju spominjemo u ovome priopćenju presuđena je pravomoćno u vrijeme kada još nije po mišljenju prekršajnih sudova bilo zastare, a to je bilo 1. veljače 2018.

Sa žaljenjem konstatiramo da je Republika Hrvatska umjesto prekršajnog gonjenja banaka, izabrala zataškavanje problema, i puštanje da predmeti odu u zastaru.

Na jednak način ponašaju se i HNB, i DORH, i Visoki prekršajni sud te na kraju Vlada Republike Hrvatske koja do dana današnjeg nije propisala metodologiju za iznalaženje fiksnoga dijela kamatne stope u kreditima u kojima to nije ugovoreno. Dapače, Vlada RH i ministar Zdravko Marić odbili su prijedlog zastupnika Aleksića i još 77 potpisanih zastupnika za zakon kojim bi taj problem bio riješen.

No, mi ćemo se sada prije svega baviti pripremom terena za privatne tužbe koje svi vi imate pravo podići na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak.

Naš član i saborski zastupnik Aleksić najavljuje da će ponovno predložiti zakon kojim bi se metodologija za marže konačno utvrdila za sve dužnike koji tu maržu nisu nikada ugovorili s bankama.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email