1000 PORODICA U SRBIJI JE UGROŽENO SKANDALOZNIM PONAŠANJEM KBC BANKE.

Želeći da zloupotrebi neupućenost građana Srbije u bankarsko poslovanje, KBC Banka A.D pokušava da se u Srbiji ponaša suprotno poslovnoj praksi u Evropskoj Uniji i svojoj matičnoj Belgiji. KBC Banka je u proleće 2010. godine povećala kamatnu maržu na postojeće stambene kredite čak tri i po puta! Na ovaj način, KBC banka je prekršila uslove svoje promotivne ponude iz oktobra 2008. godine, grubo je obmanula građane, ponela se suprotno svakoj dobroj poslovnoj praksi i prekršila odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Mi smo grupa oštećenih klijenata KBC Banke, profesionalno se bavimo finansijama i upućeni smo u oblast bankarstva. S obzirom na naše profesionalno iskustvo, svesni smo da je retroaktivno povećanje kamatne marže od strane KBC Banke apsolutno neprihvatljivo i neosnovano, tako da ćemo zaštitu svojih elementarnih prava tražiti na sudu. Ovim putem želimo da pozovemo i ostale oštećene klijente KBC Banke da nam se jave na imejl kontakt@tuzba.info i da se pridruže našoj zajedničkoj tužbi protiv KBC Banke A.D.

Potpisivanjem ugovora o stambenom kreditu sa KBC bankom, mi, klijenti smo preuzeli na sebe pojedine rizike – poput rizika kretanja kursa švajcarskog franka ili rizika kretanja tržišne LIBOR kamatne stope. Rizike kretanja kursa švajcarskog franka, koji je apresirao 20% u protekle dve godine – već imamo prilike da osetimo na svojoj koži. Tako na primer, klijent koji je 2008. godine uzeo 100,000 evra kredita u švajcarskim francima, danas – i pored redovnih otplata u prethodne dve godine –duguje banci preko 120,000 evra. Ovde se radi o neizbežnom riziku uzimanja kredita u stranoj valuti – koji uvek snosi klijent. Međutim, neodgovorno rukovodstvo KBC banke pokušava da na leđa klijenata prebaci i trošak poslovnih rizika koje snosi banka – koje oni sami očigledno nisu bili u stanju da odgovarajuće procene u jesen 2008. godine kada su izašli na tržište sa promotivnom ponudom „Život je najlepši kada delimo ono što nas spaja“. Tako na primer, klijent koji je 2008. godine uzeo stambeni kredit od 100,000 evra na 30 godina može da očekuje da bi, po osnovu retroaktivnog povećanja kamatne marže sa 1 na 3.5% – mogao da plati 40,000 do 60,000 evra više u kamatama tokom trajanja stambenog kredita (tačan iznos će zavisiti od kretanja LIBOR-a i kursa švajcarskog franka u sledećih 30 godina).

Svojom jednostranom odlukom, rukovodstvo KBC banke je jasno prekršilo ne samo postulate dobre poslovne prakse, već i odredbe Zakona o obligacionim odnosima – koji nalaže da kamata mora biti jasno određena ili odrediva. Takodje, drastično dugoročno povećanje obaveza koje će prouzrokovati retroaktivno povećanje kamatne marže sa 1 na 3.5% – može se okarakterisati kao nezakonito zelenaško ponašanje. U skladu sa svim navedenim, rešeni smo da životne interese naših porodica zaštitimo u sudskom postupku. Nadamo se da ćete nam se pridruziti!

U Beogradu, 17. aprila 2011. godine.

Izvor :http://tuzba.info/

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email