Udruga Franak uputila je predizborna pitanja najvećim strankama

  • Udruga Franak ponovo anketira najveće stranke prije lokalnih izbora
  • Do 16. svibnja 2017. HDZ, MOST i SDP moraju odgovoriti hoće li pripremiti i podržati tri zakona kojima se ukidaju manipulacije kamatnim stopama zauvijek te se omogućuje lakše vođenje sudskih procesa za dužnike stranih nelegalnih zadruga

Zagreb, 27. travnja 2017.
Na konferenciji za tisak Udruge Franak koju su vodili aktivisti Jelena Benjak i Vlado Iljkić, javnost je upoznata s najnovijom akcijom Udruge Franak, sličnom onoj kakva je provedena krajem 2015. kada su sve stranke na temelju ankete dale određena javna obećanja Udruzi Franak, ali ta javna obećanja do danas nisu ispunjena, dapače, nije učinjeno baš ništa da se ta obećanja ispune.

Na temelju članka 46. Ustava RH Udruga Franak uputila je HDZ-u, MOST-u i SDP-u anketna pitanja, kojima se traži da se te stranke jasno izjasne:
1. Hoće li HDZ i MOST pokrenuti, a SDP podržati zakonske izmjene kojima bi se propisalo ugovaranje početnih fiksnih kamatnih marži u kreditima u kojima marže nisu ugovorene, ali da se to onda analogno primijeni i na konvertirane CHF kredite koji su sada euro krediti,

2. Hoće li HDZ i MOST pokrenuti, a SDP podržati zakon kojim bi se ugovori sa stranim zadrugama bez licence proglasili ništetnima bez obzira kada su ugovoreni te konačno
3. Hoće li HDZ i MOST pokrenuti, a SDP podržati zakon kojim bi se bankama naložilo da ponude preplaćene kamate na temelju kolektivne sudske presude svim oštećenim dužnicima, kao i pripadajuće zatezne kamate.

Moramo se podsjetiti da su sve te stranke javno već obećale krajem 2015. da će riješiti problem nezakonitih kamatnih marži, međutim do danas se nije dogodilo ništa.
Udruga Franak mora ponovno tražiti javna obećanja, mada su dosadašnja obećanja bila ludom radovanja – ipak, moramo pokušati još jednom dobiti javno obećanje da će se nezakonitosti u bankarskom poslovanju ukloniti zauvijek.

Odgovore stranke moraju dati najkasnije 16. svibnja, a Udruga Franak će javnost obavijestiti o odgovorima stranaka prije lokalnih izbora.

Udruga Franak neće na lokalnim izborima podržati niti jednu stranku, ali će svakako pozvati svoje članove i sve ostale oštećene dužnike banaka da ne glasaju za one stranke koje ne drže do svojih obećanja odnosno za one stranke koje ne žele zaustaviti bankarske nezakonitosti.

Udruga Franak danas ima oko 30.000 registriranih članica i članova!

Udruga Franak bori se za prava 200.000 obitelji ugroženih nezakonitim manipuliranjima kamatnih stopa od strane banaka!

Udruga Franak neće odustati od svojih na pravu i sudskoj praksi utemeljenih zahtjeva!
Javnost će uskoro saznati tko je spreman, a tko nije spreman zaštititi pravnu državu i vladavinu prava odnosno nezakonitim poslovanjem banaka oštećene građanke i građane Republike Hrvatske, o čemu će Udruga Franak transparentno informirati javnost prije lokalnih izbora.

Udruga Franak
Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

Niže možete preuzeti odgovore stranaka iz 2015. godine:

HDZ obećanja 2015.            MOST obećanja 2015.             SDP obećanja 2015.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email