SLOVENSKI SUDOVI PROGLAŠAVAJU CHF KREDITE NIŠTETNIMA – TO JE VJETAR U LEĐA VRHOVNOME SUDU RH ZA PRAVU ODLUKU U PONOVLJENOJ REVIZIJI!

  • U Sloveniji konačno presuđeno da je ugovor o kreditu s valutnom klauzulom CHF ništetan
  • Slovenija priprema zakon o konverziji po uzoru na hrvatski zakon

Zagreb, 21. kolovoza 2017.  U Sloveniji je konačno prvi put presuđeno da je ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan. Nakon što je Viši sud u Mariboru u lipnju odlučio na temelju žalbe tužitelja da valutna klauzula CHF nije poštena valutna klauzula te je vratio postupak sudu prvoga stupnja na ponovno odlučivanje, saznajemo od prijateljskog Združenja Frank da je donesena i prva prvostupanjska presuda kojom je presuđeno da je kompletan ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan, što je ukratko obrazloženo na sljedeći načina:

  • ugovorom o kreditu s valutnom klauzulom CHF definiran je pravni posao visokog rizika, u kojemu niti približno nije moguće utvrditi kakva će biti cijena kredita u budućnosti
  • banka je znala, i morala je znati da će u budućnosti tečaj CHF-a u odnosu na EURO rasti
  • banka je morala znati da su u budućnosti moguće i vrlo su vjerojatne tržišne promjene, kako u gospodarstvu tako i na burzama, koje onda uzrokuju promjene vrijednosti valuta i promjene referentnih vrijednosti za kamatnu stopu
  • banka nije dužniku ni na koji način ukazala na sve te rizike i posljedice, zbog čega dužnik nije imao informacije koje bi ga navele na odluku da ne ugovara takav visokorizični kredit.

Sve navedeno vrlo je slično odnosno jednako je obrazloženju prvostupanjske presude suca Radovana Dobronića, obrazloženju koje kasnije nažalost nije prihvaćeno na Visokom trgovačkom sudu, ali niti u reviziji Vrhovnoga suda RH, zbog čega je Ustavni sud RH na temelju ustavne tužbe Udruge Franak ukinuo reviziju, pa Vrhovni sud RH sada mora ponovno odlučivati o svojoj lošoj i površnoj ukinutoj reviziji.

U Sloveniji se priprema također zakon o konverziji CHF kredita u euro kredite, s uzorom u hrvatskome zakonu. Prema našim informacijama, sve parlamentarne stranke u Sloveniji sklone su donošenju takvoga zakona, a nakon zadnjih sudskih presuda optimizam je svakako još veći.

Podsjećamo na činjenicu da je u Francuskoj pravomoćno sudski već utvrđeno da se takvi krediti nisu smjeli ugovarati, a protiv banke koja ih je ugovarala pokrenut je i kazneni postupak.

Vesele nas sve te novosti, i daju nam dodatni optimizam i vjeru da će Vrhovni sud RH promijeniti svoju odluku te potvrditi presudu suca Radovana Dobronića kojom je utvrđeno da su banke osim kamatnih stopa na nepošten način ugovarale i valutnu klauzulu CHF. Takva presuda otvorila bi vrata svim dužnicima koji su otplatili svoje kredite prije konverzije da naplate od banaka razliku tečaja i razliku kamata, ali i onima koji su konvertirali svoje CHF kredite da im banke vrate dodatno razliku tečaja i razliku početne i naplaćene kamate u konvertiranim kreditima.

Čestitamo prijateljskom slovenskom Združenju Frank na novim pobjedama!

Udruga Franak

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email