Sudovi dosuđuju preplaćene kamate bez zastare potraživanja!

–          Konačno se stvara vrlo ujednačena sudska praksa na temelju kolektivne presude u slučaju Franak
–          Na općinskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Metkoviću, Zadru i Splitu suci presuđuju kompletne preplaćene kamate tužiteljima te odbijaju prigovore zastare banaka

Zagreb, 14. travnja 2017.  
Udruga Franak u posjedu je više prvostupanjskih presuda za preplaćene kamate u kojima se polako, ali sigurno, stvara prvostupanjska relevantna sudska praksa kojom se ne prihvaćaju prigovori zastare od strane banaka. Čekamo još i pravomoćnu potvrdu takvih prvostupanjskih presuda.
Na općinskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Metkoviću, Zadru i Splitu doneseno je više presuda kojima se utvrđuje:
–          da banke moraju vratiti sve preplaćene iznose kamata dužnicima uz pripadajuće zatezne kamate
–          da banke moraju vratiti baš sve preplaćene kamate, od samoga početka njihove nepoštene poslovne prakse
–          da zastare potraživanja nema, jer se zastara potraživanja preplaćenih kamata računa od 14. lipnja 2014. pošto je podizanjem kolektivne tužbe zastara potraživanja na temelju nepoštenih ugovornih odredaba o načinu promjene kamatne stope bila prekinuta i ponovno je počela teći od 14. lipnja 2014.
–          da kod instituta ništetnosti zahtjevi ne podliježu zastarnim rokovima.
–          u Zadru su već prije donesene dvije prvostupanjske presude nakon konverzije CHF kredita, kojima se utvrđuje da se preplaćena kamata mora vratiti, jer su banke i u konverziji koristile nezakonita povećanja kamata iz euro kredita, kao što su to činile u CHF kreditima i svim drugim kreditima bez ugovorenih parametara za promjenu kamatne stope.

Već smo izvijestili javnost da je doneseno i više pravomoćnih presuda za preplaćene kamate, ali te presude su se temeljile na tužbenim zahtjevima koji su glasili samo unazad 5 godina od podizanja tužbe, pa zasad nemamo niti jednu pravomoćnu potvrdu prvostupanjskih presuda u kojima sud ne prihvaća prigovor zastare.

Nakon čitava niza prvostupanjskih presuda u kojima suci zauzimaju argumentiran i jasan stav da zastare potraživanje preplaćenih kamata nema, ne možemo vjerovati da je moguća ikakva drugačija sudska praksa ubuduće.

Stoga, s vjerom u naše sudstvo, koje polako, ali sigurno stvara sudsku praksu, čekamo nove pravomoćne presude.

Naravno – najviše nas zanima kakva će biti nova revizijska odluka Vrhovnoga suda, a nakon odluke Ustavnoga suda da se revizija za valutnu klauzulu CHF za osam banaka te za promjenjivu kamatnu stopu za Sberbank d.d mora ponoviti i presuditi u skladu s pravom Europske unije.

Banke manipuliraju kamatama prije svega zahvaljujući dopuštenju HNB-a, čiji guverner umjesto da kontrolira i sankcionira poslovanje banaka, na njihov račun putuje i gosti se po svijetu. Kako bi se omogućilo neosnovano bogaćenje na kamatnim stopama HNB ide toliko daleko da je primjerice viceguverner Fras, kada god to zatreba, spreman zaboraviti i osnove prava tvrdeći da banke ne moraju s dužnicima ugovarati parametre za promjenu kamatne stope. Takva nakaradna „pravna tumačenja“ razlog su zbog kojeg banke i dan-danas manipuliraju kamatnim stopama i nezakonito izvače novac iz džepova građana. Jer, vlast se uzda u HNB.

Ponovno se pokazuje da se nažalost građani sami moraju izboriti za svaku kunu koju im je sustav oteo time da je pravosudni sustav ovog puta dorastao zadatku.

Očekujemo nove pobjede nad manipulatorima!

Sudska praksa se stvara!

Budite i vi stvaratelji te sudske prakse!

Uzmite svoje preplaćene kamate, uzmite nekoliko milijardi kuna manipulatorima koji su neosnovano prekomjerno naplatili svoja potraživanja!

Ponovo pozivamo SVE dužnike koji su ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 1.1.2013. da se jave Udruzi Franak na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak
Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email