PRIOPĆENJE – Sastanak ministara financija i pravosuđa s predstavnicima Udruge Franak

Sastanak ministara financija i pravosuđa s predstavnicima Udruge Franak

Zagreb, 28.1.2016.

Udruga Franak je već dva dana nakon poslane molbe za žurni prijem kod ministara financija i pravosuđa pozvana na sastanak koji je održan u Ministarstvu financija 27.1.2016.
U otvorenom i srdačnom razgovoru predstavnici Udruge Franak upoznali su ministre sa sljedećim činjenicama:

1.      Postoji sumnja da banke u konverzijama CHF kredita nisu pravilno primijenile kamate u simulacijama euro otplatnih planova, u čemu se HNB mora maksimalno potruditi i supervizijom utvrditi jesu li banke u potpunosti poštivale zakon.
2.      Sberbank i RBA ne priznaju dužnicima u otkazanim kreditima s neotplaćenim dugovima pravo na konverziju, što je protuzakonito.
3.      Kamate u većini euro kredita ugovorenih prije 2010. povećavane su jednostranim odlukama banaka, a to je nezakonito, što je potvrđeno i pravomoćnom presudom u kolektivnom sudskom procesu. To se reflektiralo i na simulacije otplatnih planova u konverziji te su CHF dužnici bili prisiljeni prihvatiti ta nezakonita povećanja kamata u euro kreditima, jer inače ne bi mogli provesti konverziju.
4.      Fiksne marže u većini kredita ugovorenih prije 2010. definirane su krajem 2013. jednostranim odlukama banaka, umjesto da budu usklađene i ugovorene s dužnicima. Te fiksne marže su unesene u anekse za konverziju CHF kredita i CHF dužnici bili su prisiljeni prihvatiti ih, mada su one u euro kreditima nezakonito određene, a dodatni dokaz da su one nezakonite jest i niz nepravomoćnih kazni po 80.000,00 kn bankama te po 10.000,00 kn odgovornim osobama u bankama, dosuđenih na prekršajnim sudovima širom Hrvatske zbog neugovaranja fiksnih marži s dužnicima.
5.      Ukazano je na potrebu da se zakonom riješi način vraćanja preplaćenih kamata na temelju pravomoćne sudske presude u kolektivnom sudskom procesu. Moguće je taj problem riješiti i sporazumom banaka s Vladom Republike Hrvatske.

Udruga Franak dostavit će sve opisano ministrima u pisanom obliku, detaljno obrazloženo i s prijedlozima rješenja za svaki od odnosnih problema.

Razgovor je bio konstruktivan, a komunikacija s ministrima i Vladom nastavit će se i dalje, otvoreno i transparentno.

Predstavnici Udruge Franak zadovoljni su početkom suradnje.

Udruga Franak očekuje da se u budućnosti ta suradnja formalizira u obliku konkretnih zakonskih i drugih rješenja za nadilaženje još uvijek prisutnih nezakonitih postupaka banaka.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email