Poziv HNB-u, HUB-u i MINF-u na zajedničko pronalaženje fer rješenja za sve kreditne dužnike

·         Udruga Franak uputila otvoreno pismo guverneru HNB-a, HUB-u i Ministarstvu financija
·         Poziva se na suradnju u iznalaženju fer i realnih fiksnih kamatnih stopa na temelju preporuke HNB-a da se promjenjive kamatne stope u svim kreditima, bez obzira na vrstu i valutu kredita, zamijene fiksnim kamatnim stopama

Zagreb, 11. svibnja 2017.
Nakon najava guvernera HNB-a Borisa Vujčića o potencijalnim preporukama bankama da promjenjive kamatne stope reprogramiranjem kredita zamijene fiksnim kamatnim stopama, Udruga Franak pozvala je guvernera Vujčića, Hrvatsku udrugu banaka i Ministarstvo financija da zajednički s Udrugom Franak pronađu način da se inicijativa guvernera Vujčića pretvori u djela.

Napominjemo još jednom na bitne probleme s kamatnim stopama:
1.       Hrvatske banke u većini kredita ugovorenih prije 1.1.2013. i dalje manipuliraju kamatnim stopama, unatoč sudskim presudama i unatoč zakonskim rješenjima.
2.       Nakon pravomoćne presude u kolektivnom slučaju Franak još uvijek većina dužnika nije sudskim putem pokrenula postupak vraćanja preplaćenih kamata, a zasad postoji nekoliko pravomoćnih presuda i pedesetak nepravomoćnih presuda kojima se nalaže vraćanje preplaćenih kamata oštećenim dužnicima.
3.       Udruga Franak već treću godinu pokušava utjecati na vlast ne bi li se izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju konačno prekinulo manipuliranje kamatnim stopama na način da se fiksne kamatne marže koje nisu ugovorene ugovore u početnim veličinama kakve bi vrijedile na početku svakoga pojedinog ugovornog odnosa.
4.       U konverziji CHF kredita primijenjene su nezakonito povećavane kamate iz euro kredita.

Kada se sve stavi na stol, uistinu bi fiksiranje kamatnih stopa prekinulo manipulacije kamatnim stopama, ali bi omogućilo i dužnicima koji imaju zakonite kamatne stope izbjegavanje rizika enormnoga rasta promjenjivih parametara.

Zato je Udruga Franak pozvala HNB, HUB i Ministarstvo financija da zajedno s Udrugom Franak iznađu način da se postojeće promjenjive kamatne stope u svim kreditima, bez obzira na vrstu i valutu kredita, svedu na fiksne fer i realne iznose.

Udruga Franak očekuje brze pozitivne reakcije na prijedlog za suradnju.

Udruga Franak
Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email