Otvoreno pismo Vladi RH i Ustavnome sudu RH!

7. STUDENOGA 2017.

Poštovani gospodine Plenkoviću,
poštovani gospodine Šeparoviću,

dostavljamo ovu požurnicu na otvoreno pismo od 23. listopada 2017. kojim smo tražili odgovore koje javnost nestrpljivo očekuje, pa ponavljamo cijelo pismo još jednom!

U međuvremenu je u proceduru upućen i prijedlog dopuna Ovršnog zakona radi detaljiziranja odnosne problematike, pa molimo Vladu RH da se promptno očituje o tome prijedlogu!

Poštovani gospodine Plenkoviću,

poštovani gospodine Šeparoviću,

povodom nedavne odluke Ustavnoga suda U-II-240/2014 dostavljamo vam ovo otvoreno pismo, predstavku na temelju članka 46. Ustava RH te molimo da u skladu s našim molbama iz ove predstavke promptno postupite i informirate javnost.

Javno je poznato da je 11. srpnja 2017. donesena Odluka Ustavnoga suda U-II-240/2014 kojom je ukinut stavak 3. članka 26. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 6/13.), čime je prema izjavama ministra pravosuđa otvorena mogućnost da se svim ovršenicima koji su prije 17. lipnja 2008. potpisali izjavu o mogućnosti zapljene cijele plaće, cijela plaća i ovrši na temelju takve isprave.

Ministar pravosuđa javno je izjavio kako nakon odluke Ustavnoga suda više nema prostora za ograničavanje izjava o zapljenama cijelih plaća potpisanima prije 17. lipnja 2008. te kako nije moguće povratno djelovanje Ovršnog zakona u tome smislu.

Udruga Franak smatra da su nedavne izjave ministra pravosuđa apsolutno neprimjerene i netočne te da takve ovrhe ipak nisu moguće, što ćemo objasniti u nastavku. Ministar pravosuđa pritom zavarava javnost izjavama kako nije moguće povratno djelovanje zakona, jer je to onemogućeno člankom 90. Ustava RH, gdje je zadnjim stavkom jasno i nedvojbeno propisano da dijelovi zakona mogu imati povratno djelovanje iz posebno opravdanih razloga. Stoga je neshvatljiva lakoća izjavljivanja neistina te neovlašteno prejudiciranje možebitnih budućih odluka Ustavnoga suda od strane ministra pravosuđa.

Smatramo da su činjenice nakon objavljivanja citirane odluke Ustavnoga suda sljedeće:

  1. Dio Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima Ustavni sud ukinuo je potpuno opravdano, jer je svojevremeno ministar pravosuđa tim pravilnikom propisao djelovanje Ovršnog zakona na isprave koje su ispostavljene prije stupanja na snagu Ovršnoga zakona, a da pritom samim zakonom to nije bilo propisano. Drugim riječima, sporni dio pravilnika ukinut je zbog toga što ministar nema ovlasti pravilnikom propisivati djelovanje zakona na drugačiji način nego što je to propisano samim zakonom.
  2. Ustavni sud nije niti jednom riječju svojom odlukom zabranio da se zakonom propisuje povratno djelovanje pojedinih odredaba zakona, niti je to bio predmet odlučivanja Ustavnoga suda.
  3. Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (ZIDOZ, Narodne novine 73/17) člankom 21. propisana su ograničenja ovrhe ovršenikovih primanja, a člankom 44. toga zakona propisano je da se taj članak 21. primjenjuje na sve ovršne postupke u tijeku, bez obzira kada su ti postupci pokrenuti. Po našem mišljenju ta odredba se mora primijeniti onda i kod ovrha u kojima se primjenjuju izjave o suglasnosti zapljene plaće potpisane prije 17. lipnja 2008., jer se članak 21. mora primijeniti na sve ovršne postupke u tijeku.
  4. Ako nekim čudom i nekakvom pravnom akrobacijom nama nevidljivom ipak taj članak 21. izuzetno ne vrijedi za takve isprave, onda su moguće nove izmjene Ovršnog zakona kojima bi se moglo nedvojbeno propisati da odredbe članka 202. stavka 1. Ovršnog zakona koje govore upravo o takvim ispravama, vrijede i za isprave ispostavljene prije 17. lipnja 2008. Dakle, nije istina da je takvo propisivanje zabranjeno, i mi smo čvrstoga stava da bi tako nešto bilo itekako opravdano, jer ovrhu cijele plaće nije moguće izvršiti niti u jednoj uljuđenoj civiliziranoj zemlji iz kruga zemalja kojima pripada Republika Hrvatska. Takve nehumane ovrhe bile bi užasna diskriminacija dijela naših građana, i to bi bilo otežavanje preživljavanja svih takvih građana koji su svojevremeno kod potpisivanja spornih izjava dovedeni pred gotov čin, uzmi ili ostavi, što je suprotno i Direktivi 93/13 Vijeća EU.

Od Vlade RH tražimo sljedeće:

Da se Vlada RH očituje po opisanim pitanjima, i da svojim priopćenjem obavijesti javnost da se članak 21. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 73/17) kojim je izmijenjen članak 173. Ovršnoga zakona, odnosi i na isprave o zapljeni plaće potpisane prije 17. lipnja 2008.

Ustavni sud RH molimo sljedeće:

Da zbog dovođenja javnosti u zabludu od strane ministra pravosuđa obavijesti svojim priopćenjem javnost o sljedećem:

  • da je ministar doveo javnost u zabludu, jer Ustavni sud nije zabranio povratno djelovanje zakona, nego je ukinuo dio citiranog pravilnika zbog toga što ministar nema ovlast pravilnikom propisivati povratno djelovanje zakona
  • da Ustavni sud u konkretnome predmetu nije uopće odlučivao o ustavnosti niti jedne odredbe Ovršnoga zakona
  • da je povratno djelovanje dijelova zakona moguće, pa je tako moguće i povratno djelovanje odredaba o tome da se unatoč pristanku ovršenika na zapljenu cijele plaće prije stupanja na snagu članka 21. ZIDOZ NN 73/17 takva zapljena neće izvršiti ako je tako kasnije propisano zakonom, jer je to u duhu socijalne države i socijalne pravednosti koja je proklamirana Ustavom RH
  • da ministar niti bilo koji drugi dužnosnik nema ovlast prejudicirati buduće odluke Ustavnoga suda i unaprijed govoriti kako će neki dio zakona biti neustavan ukoliko se propiše povratno djelovanje dijela toga zakona, jer je to suprotno načelu trodiobe vlasti
  • da Ustavni sud jasno naznači kako su odredbe članka 21. ZIDOZ NN 73/17 primjenjive na ovršne postupke pokrenute prije stupanja na snagu pozitivnog Ovršnog zakona te da o tome Ustavni sud uopće nije odlučivao, jer uopće niti ne postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti tih odredaba.

Molimo predsjednika Vlade RH i predsjednika Ustavnog suda RH da promptno reagiraju i otklone strahove velikog broja ovršenika, građanki i građana Republike Hrvatske, koji su u istinskoj panici zbog eventualnih budućih ovrha njihovih cijelih primanja, što će im onemogućiti ionako teško preživljavanje uslijed životnih kriza u kojima se nalaze, često ne svojom krivicom, nego zbog smanjenih plaća, zbog gubitka posla pojedinih članova obitelji i slično.

Hvala unaprijed na razumijevanju i postupanju po našoj predstavci!

Udruga Franak
Poslano:
Predsjedniku Vlade RH
Predsjedniku Ustavnoga suda RH

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email