Tematska sjednica o nezakonitim kamatama – Hrvatski sabor

·         U Hrvatskome saboru održana tematska sjednica o nezakonitim kamatama 
·         Ministar financija zasad nije sklon zakonskim promjenama za rješenje problema s kamatnim stopama
·         Saborski odbori će na svojim zasebnim sjednicama zaključiti o potrebi da se Vladi RH predloži priprema potrebnih zakonskih rješenja

Zagreb, 6. travnja 2017.  Predstavnici Udruge Franak bili su nazočni zajedničkoj tematskoj sjednici Odbora za pravosuđe i Odbora za financije i državni proračun, održanoj 5.4.2017., na kojoj se raspravljalo o nezakonitim manipulacijama kamatnim stopama hrvatskih banaka.

Na sjednici su govorili Denis Smajo o društvenim dosezima Udruge Franak, dr.sc. Dominik Vuletić o sudskoj praksi Suda EU, prof. Ivan Lovrinović o formiranju kamata u Hrvatskoj i euro zoni te Goran Aleksić o sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj, o nezakonitim manipulacijama kamatama  te o prijedlogu kako te nezakonitosti zaustaviti.

Na sjednici su osim članova dvaju saborskih odbora sudjelovali ministar financija Zdravko Marić sa suradnicima, državna tajnica Ministarstva pravosuđa Sanja Mišević, direktor HUB-a Zdenko Adrović te viceguverneri HNB-a Vedran Šošić i Bojan Fras.

Još jednom je ukazano na razmjere nezakonitih bankarskih manipulacija kamatnim stopama, koje su najprije godinama ugovarale nepoštene odredbe o načinu promjena kamatnih stopa, da bi onda kasnije fingirajući zakonito ponašanje ponovno postupile nezakonito kada su od 1.1.2014. van-ugovorno samovoljno i jednostrano odredile parametre za promjenu kamatnih stopa za sve kredite u kojima ti parametri nisu bili ugovoreni.

Banke su manipuliranjem kamatnim stopama neosnovano stekle nekoliko milijardi kuna.

Ukazano je na potrebu da se zakonom odredi zakonit način vraćanja preplaćenih kamata svim dužnicima oštećenim nezakonitim promjenama kamatnih stopa.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava kojom je Udruga Franak izrazito nezadovoljna. Osjeća se opće nerazumijevanje veličine nezakonitih radnji hrvatskih banaka. Osjeća se neshvaćanje problema od strane ministra financija, koji je nadležan za Zakon o potrošačkom kreditiranju, zakon koji je potrebno hitno izmijeniti na način da se odredi metodologija za određivanje kamatnih parametara.

Na kraju sjednice zastupnik Aleksić ponovo je pozvao zastupnike Hrvatske demokratske zajednice da ispune svoje javno predizborno obećanje dano Udruzi Franak krajem 2015. da će riješiti probleme s nezakonitim kamatnim parametrima, ukoliko ne žele da im jezik bude lopata.

Na jednoj od sljedećih sjednica Odbor za pravosuđe i Odbor za financije i državni proračun usvojit će ili odbiti zaključak koji je predložio Goran Aleksić,  kojim bi se jednom i zauvijek riješio problem manipuliranja kamatnim stopama koje su ugovorene na nezakonit način, koji glasi:

Budući da hrvatske kreditne institucije u velikom broju ugovora o kreditu s promjenjivim kamatnim stopama ugovorenim prije 1. siječnja 2013. nisu s dužnicima ugovorile parametre za promjenu kamatnih stopa, što su svakako morale učiniti, nego su ih van-ugovorno jednostrano definirale pozivajući se na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine br. 143/13), predlaže se Vladi Republike Hrvatske da pripremi i dostavi u proceduru zakonskoga donošenja prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim valja izmijeniti članak 11.a stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju na način da se utvrdi metodologija za određivanje fiksnoga dijela kamatne stope u svim ugovorima u kojima to nije ugovoreno, i to tako da se fiksni dio kamatne stope po svakom takvom pojedinom ugovoru odredi od 1. siječnja 2014. kao razlika koja se dobije na način da se od početno ugovorene kamatne stope oduzme veličina promjenjivog parametra u vrijeme ugovaranja kredita.

Udruga Franak javno poziva članove obaju odbora da prihvate zaključak koji je predložio zastupnik Aleksić.

Ako se taj zaključak ne prihvati, bit će to sumrak vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Udruga Franak

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email