ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI VRATIO JE POSTUPAK ZA UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA NA PRVI STUPANJ U SPLIT!

SPLITSKI SUD POGREŠNO JE PRIMIJENIO MATERIJALNO PRAVO, TUŽITELJ IMA PRAVNI INTERES, I SUD MORA PROSUDITI NA TEMELJU HRVATSKIH ZAKONA I PRAVA EU NIŠTETNOST TEMELJNOG UGOVORA
NA PRVOME STUPNJU U SISKU, ZADRU I VUKOVARU DONESENO JE NOVIH SEDAM POZITIVNIH PRESUDA ZA KONVERTIRANE KREDITE, UKUPNE VRIJEDNOSTI 500.000 KUNA PREPLAĆENIH ANUITETA

Dok traje rok za dostavu očitovanja umješača o oglednom postupku, koji ističe krajem siječnja, sudovi ne miruju. Tako imamo nove dobre vijesti sa sudova početkom godine.

Tako je poznati odvjetnik Srđan Kalebota, ovaj put u svojstvu tužitelja, nakon što je na splitskome Općinskom sudu odbijanjem tužbenog zahtjeva odlučeno da njegov CHF ugovor nije ništetan, dobio pozitivno rješenje Županijskoga suda u Rijeci kojim je postupak vraćen na prvi stupanj. Riječko sudačko vijeće u sastavu Filka Pejković, Dubravka Srečec Fletko i Svjetlana Pražić prihvatilo je Kalebotinu žalbu, ukinulo je presudu splitskoga suda i vratilo postupak na prvi stupanj sa sljedećim obrazloženjima:
– Nije prihvatljiv zaključak splitskoga suda da ugovor nije ništetan
– Splitski sud bavio se samo kamatnom stopom, a propustio je ispitati ostale elemente zbog kojih bi ugovor bio ništetan (nepoštena valutna klauzula, nepoštena izlazna naknada, nepošteni opći uvjeti, nepoštena zatezna kamata, i slično)
– Splitski sud pogrešno je utvrdio da je kamatna stopa bila odrediva, dok je ona ugovorena upravo kao neodrediva odredba koja zbog toga nije primjenjiva
– Splitski sud pogrešno je utvrdio da tužitelj nema pravni interes zbog konverzije, budući da je revizijom Rev-2868/18 utvrđeno da pravni interes postoji.

Nadalje, doneseno je za konvertirane kredite početkom godine još 7 prvostupanjskih presuda za obeštećenje na temelju ništetne valutne klauzule i ništetne promjene kamatne stope na općinskim sudovima, i to u Sisku četiri presude, u Vukovaru dvije presude te u Zadru jedna presuda. Ukupno je dosuđeno u tih 7 presuda 500.000 kuna preplaćenih anuiteta i 75.000 kuna sudskih troškova. Glavni razlozi za donošenje pozitivnih presuda unatoč konverziji sadržani su u činjenici da konverzijom nismo obeštećeni, citiramo karakteristični dio jedne presude iz Siska:
„Sud Europske unije je u presudi C-118/17 od 14. ožujka 2019. (predmet Zsuzsanna Dunai protiv Erste bank Hungary Zrt) dajući odgovor na pitanja o kreditima s nepoštenim ugovornim odredbama, a primjenjujući Direktivu 93/13/EZ o nepoštenim uvjetima o potrošačkim ugovorima, utvrdio da se članak 6. stavak 1. Direktive mora tumačiti na način da se ugovorna odredba koja je proglašena nepoštenom mora smatrati, načelno, kao da nikada nije postojala, tako da ne može imati učinak na potrošača s posljedicom ponovne uspostave prave i činjenične situacije u kojoj se potrošač nalazio da navedena odredba ne postoji. Činjenice da su određene ugovorne odredbe bile proglašene nepoštenima i ništetnima i zamijenjene novim odredbama kako bi se održao predmetni ugovor, ne može proizvesti učinak smanjenja zajamčene zaštite potrošača (par. 41. i 43. Presude). Ovaj sud smatra, a uvažavajući iznesene stavove Suda Europske unije, da u konkretnom slučaju konvertiranjem kredita nije postignut učinak zaštite tužitelja kao potrošača, jer Dodatkom od 2. veljače 2016. nije otklonjena neravnoteža u pravima i obvezama ugovornih strana. Osnovom nepoštenih i ništetnih odredbi o promjenjivim ugovornim kamatnim stopama i valutnoj klauzuli tužitelj je preplatio iznos, a što nije otklonjeno predmetnim Dodatkom već je za ubuduće definiran ugovorni odnos. Dakle, sklapanjem Dodatka od 2. veljače 2016. nije uspostavljena ravnoteža u pravima i obvezama iz Ugovora o kreditu odnosno nije nadoknađena šteta koja je nastala tužiteljici u vidu preplaćenih kamata i razlike u valutnom tečaju.“

 

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email