TRI PRESUDE TEŠKE 200.000 KUNA PREPLAĆENOG TEČAJA I KAMATE ZA KONVERTIRANE KREDITE DONESENE SU U KUTINI I OSIJEKU!

Kao na traci, donesene su tri presude za konvertirane kredite na općinskim sudovima, tri dana zaredom, od 3. do 5. prosinca 2019., najprije u Kutini, pa u Osijeku, pa potom opet u Kutini.
Predsjednica Općinskog suda u Kutini, Jasmina Pintarić, poznata po presudi za ništetnost CHF ugovora, donijela je obje presude u Kutini te je sutkinja Lidija Šmit donijela presudu u Osijeku.
Ukupno je trima presudama dosuđeno 200.000,00 kuna preplaćenih kamata i tečaja, oko 100.000,00 kuna zateznih kamata te ukupno 28.000,00 kuna sudskih troškova.
Po prvoj kutinskoj presudi Privredna banka Zagreb mora iz konvertiranog kredita ugovorenog na 55.000 CHF odnosno 260.000,00 kuna na 15 godina otplate, vratiti:
– 19.000,00 kuna preplaćenih kamata,
– 38.000,00 kuna preplaćenog tečaja,
– 11.000 kuna razlika stvarne preostale glavnice i konvertirane glavnice na dan konverzije
– platiti još i 10.000,00 kuna sudskih troškova.
Po drugoj kutinskoj presudi ista banka mora po kreditu ugovorenom na 48.000 CHF odnosno 220.000 kuna na 15 godina otplate vratiti:
– 19.000,00 kuna preplaćenih kamata,
– 50.000,00 kuna preplaćenog tečaja,
– 11.000 kuna razlika stvarne preostale glavnice i konvertirane glavnice na dan konverzije.
– platiti još i 10.000,00 kuna sudskih troškova.
Odvjetnici koji zastupaju tužitelje u Kutini su Denis Pedić iz Popovače i Zoran Kosanović iz Kutine.
Po osječkoj presudi Addiko banka mora iz konvertiranoga kredita od 92.000 CHF odnosno 410.000,00 kuna na 27 godina otplate vratiti:
– 60.000,00 kuna preplaćenih kamata i tečaja
– platiti još i 8.000,00 kuna sudskih troškova.
Odvjetnik koji zastupa tužitelja u Osijeku je Ranko Zatezalo iz Osijeka.
Po sve tri presude sutkinje su utvrdile sljedeće činjenice:
1. Sve tri tužbe odnose se na ugovore o kreditu obuhvaćene kolektivnom sudskom presudom u slučaju franak, pa je stoga u sva tri kredita ugovorena nepoštena ugovorna odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi i nepoštena ugovorna odredba o valutnoj klauzuli CHF.
2. Konverzijom nije riješeno pitanje ništetnosti i obeštećenja do dana konverzije, pa stoga tužitelji imaju pravo na preplaćene kamate i preplaćeni tečaj do dana konverzije uz pripadajuće zatezne kamate.
3. Kutinskim presudama utvrđena je dodatno razlika konvertirane glavnice i glavnice po početnome otplatnom planu, pa je onda i ta razlika glavnica dosuđena u korist tužitelja od dana konverzije.
U odnosu na točku tri kojom objašnjavamo sudska utvrđenja, sutkinja Jasmina Pintarić iz Kutine u potpunosti jednako razmatra pitanje obeštećenja iz konvertiranih kredita kao što smo to objašnjavali više puta. Naime, na dan konverzije preostala glavnica bi trebala biti ona glavnica koja je utvrđena po početnome otplatnom planu odnosno po početnome tečaju CHF na dan isplate kredita. Konvertirana glavnica je u svakome kreditu koji je redovno otplaćivan veća nego stvarna preostala glavnica po početnome tečaju. Upravo tako je utvrđen i taj dodatni iznos za isplatu u kutinskoj presudi.
Vjerujemo da će isto takvo shvaćanje zauzeti i Vrhovni sud RH kada bude po revizijama odlučivao o matematičkim izračunima vještaka vezano za konvertirane kredite, jer matematički ništa drugo nije moguće.
Vjerujemo da će, naprotiv, Vrhovni sud RH zauzeti stav da su CHF ugovori u cijelosti ništetni, a u tome slučaju pitanje izračuna se pojednostavljuje, pa neće biti potrebno posebno razmatrati matematičke izračune, jer u slučaju ništetnoga ugovora banka vraća sve što je dobila zajedno sa zateznim kamatama, a tužitelji vraćaju samo iznos kredita u kunama koji su dobili – kada se ti iznosi prebiju, razlika se mora platiti tužitelju.
Čestitamo izvrsnim sutkinjama, čestitamo izvrsnim odvjetnicima, i konačno čestitamo i tužiteljima na velikim pobjedama.
Radujemo se zajedno s njima!
Pozivamo sve potrošače koji žele informacije i savjet vezano za preplaćene kamate bez obzira na valutu i vrstu kredita, da se jave Udruzi Franak na mail adresu:
pravo.udrugafranak@gmail.com

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email