OBAVEZNO PO OTPLATI KREDITA ZATRAŽITE POVRAT INSTRUMENATA OSIGURANJA

PROVJERITE SVOJU KUĆNU ARHIVU I KREDITNU DOKUMENTACIJU

BANKE SU PO OTPLATI KREDITA DUŽNE VRATITI OVRŠNE ISPRAVE KOJE SU INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITNOG ODNOSA

TEMELJEM PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, ZATRAŽITE I POTVRDU VEZANU ZA OBRADU PODATAKA

Nastavno na priopćenje Udruge Franak od 18. veljače u kojem upozoravamo dužnike, jamce i sudužnike u kreditnim odnosima da Erste banka prije povrata sredstava osiguranja tražbine od dužnika traži potpisivanje izjave kojom se potpisnik odriče bilo kakvog prigovora, odnosno potraživanja, savjetujemo vam da pregledate svu svoju dokumentaciju vezanu za otplaćene kredite i obavezno zatražite povrat instrumenata osiguranja.

Banke u zadnjih pola godine, a posebno zadnjih nekoliko tjedana dostavljaju obavijesti o otplati kredita u kojima navode da su sukladno Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o kreditnim institucijama dužnicima, sudužnicima, jamcima ili založnim dužnicima obavezne dostaviti obavijesti za sve kredite otplaćene unazad 10 godina.

Instrumenti osiguranja mogu biti zalog na nekretnini, pokretnini, depozitu, dionicama, ulozima u fondovima, vinkulirane police osiguranja u korist banke, zadužnice i izjave o suglasnosti o zapljeni novčanih primanja.
Otplatom kredita, banka više nema pravnu osnovu naplate iz ugovorenih instrumenata osiguranja. Obzirom da smo od banaka već doživjeli puno toga ružnoga, nepoštenoga i nezakonitoga te da u njih više nemamo apsolutno nikakvo povjerenje, niti da imaju dobre namjere prema nama, savjetujemo vam da svakako preuzmete dokumentaciju, a ukoliko od banke niste dobili obavijest i poziv, obavezno je sami zatražite. Ne zaboravite na brisovno očitovanje ukoliko ste imali nekretninu u zalogu ili neku drugu potvrdu koja služi za potrebe brisanja založnog prava.

Posebno vam skrećemo pažnju na podatak iz obavijesti da banke prema zakonskoj obavezi instrumenata osiguranja čuvaju 11 godina nakon otplate kredita i da ih nakon toga uništavaju na siguran način. Kako ne postoji obveza uništenja ovršnih isprava koje služe za osiguranje kreditnog odnosa i to je zakonska praznina, postoji mogućnost, a poznati su i slučajevi da kosturi iz ormara mogu ispadati i desetljećima poslije! To je ključni razlog zašto vas upozoravamo da svakako preuzmete zadužnice i da inzistirate na tome. Bianco zadužnica je ovršna isprava na donositelja. Rok od 11 godina iz članka 10 Zakona o knjigovodstvu koji se odnosi na neke knjigovodstvene isprave ne odnosi se na ovršne isprave!

Udruzi Franak je poznat slučaj da su nakon otplaćenog leasinga za auto, klijentu poslane poništene zadužnice preporučenom poštom na kućnu adresu. Poništene su križanjem teksta i perforiranjem. Ovo ističemo kao primjer dobre prakse i stoga vam također savjetujemo da inzistirajte i na dostavi i na takav način poništenih zadužnica kako biste izbjegli moguća zlorabljenja pod izlikom da su zadužnice uništene i mogućnosti njihove prodaje trećim osobama. Zabrinjava podatak da se u Republici Hrvatskoj trenutno vodi nekoliko stotina sudskih postupaka zbog ovrha od strane trećih osoba koje su pustile zadužnice za otplaćene kredite!

Budite oprezni i mudri, nemojte ništa sumnjivo potpisivati i još jednom naglašavamo, obavezno tražite povrat instrumenata osiguranja, kod vas su najsigurniji.

Podsjećamo vas i na vaše osobne podatke koje banke koriste u svrhu obrade podataka statističke prirode i za potrebe poslovanja. Obzirom da banke od svojih klijenata traže i podatke koji nemaju veze s bankarskim poslovanjem i zadiru u privatnost, ukoliko niste sigurni koje to točno podatke i u koju svrhu banka obrađuje, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), uputite banci zahtjev za dostavu potvrde o obradi podataka. Na temelju prava na pristup informacijama banka je dužna pojasniti vam sljedeće: koja je svrha obrade podataka, koje su kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, koje je razdoblje pohrane podataka, tko su primatelji podataka, postojanje automatizirane obrade, izvor podataka i prava ispitanika te kopiju svih vaših osobnih podataka koji se obrađuju i s kojom svrhom.

U nastavku je zahtjev kojim se možete obratiti banci i dobiti podatke vezano uz obradu osobnih podataka.

Vaša Udruga Franak

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Kao pojedinac, imam pravo dobiti vašu potvrdu obrađujete li osobne podatke koji se odnose na mene te ako se takvi podaci obrađuju imam pravo ostvariti pravo pristupa osobnim podacima i informacijama:

  • o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, predviđenom razdoblju čuvanja podataka ili ako to nije moguće o kriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja, primateljima osobnih podataka, postojanju automatizirane obrade, pravu na prigovor i ograničenje obrade.

Imam pravo zatražiti kopiju osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku, pravo na ispravak i brisanje osobnih podataka, kao i pravo na bilo koje druge informacije vezane za moje osobne podatke.

Kako želim ostvariti svoja gore navedena prava podnosim vam ovaj ZAHTJEV i tražim da na zahtjev odgovorite bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Moji podaci:

Ime i prezime
OIB: ___________
mail@_________
Adresa
mob.: ___________

Zahtjevom tražim da mi dostavite odgovore vezana uz sva niže navedena prava ispitanika na mail: ______________

Temeljem Prava na pristup podacima – zahtijevam dostavu potvrde o obradi podataka, koja je svrha obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, razdoblju pohrane podataka, primatelje podataka, postojanje automatizirane obrade, izvor podataka i prava ispitanika te kopiju svih mojih osobnih podataka koje obrađujete i s kojom svrhom.

Ime i prezime

Vlastoručni potpis


Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email