NOVE PRESUDE U KORIST POTROŠAČA

  • SISAČKI I KUTINSKI SUD NASTAVLJAJU S PRESUDAMA ZA KONVERTIRANE KREDITE, 
  • OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU ODGODIO OVRHU NEKRETNINE DO PRAVOMOĆNE PRESUDE PROTIV ADDIKO BANKE
  • ZAGREBAČKI OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD DOSUDIO NEZAKONITO NAPLAĆENU IZLAZNU NAKNADU ADDIKO BANKE U KORIST POTROŠAČA

Nastavlja se pozitivna sudska praksa za konvertirane kredite na sisačkom i kutinskom sudu. Novim trima presudama između 4. i 7. veljače dosuđeni su kompletni iznosi preplaćenog tečaja, kamata i razlika glavnica za konvertirane kredite. Presude su donijele sutkinja Andrea Vasiljević sa sisačkoga suda i Jasmina Pintarić s kutinskoga suda, a potrošače su zastupali slavonskobrodski odvjetnik Ivan Opačak u Kutini te sisačka odvjetnica Sandra Panjković u Sisku. Općinski sud u Sisku ponovno je utvrdio u svojim presudama ništetnim i dodatak ugovora o kreditu za konverziju CHF u euro.

Osim toga, na Općinskome sudu u Gospiću ogulinska odvjetnica Nada Magdić ishodovala je prekid ovrhe na nekretninama sve dok se ne završi postupak protiv Addiko banke zbog nepoštenoga CHF kredita. Time se polako ustanovljuje i pozitivna sudska praksa prekida ovrhe nekretnine na temelju Ovršnog zakona, ali i na temelju presude Suda EU C-407/18.

Ukupno je trima presudama u Kutini i Sisku dosuđeno:
1. 210.000 kuna preplaćenih anuiteta
2. 60.000 kuna razlika glavnica
3. 44.000 kuna sudskih troškova.

I konačno, Addiko banka mora na temelju presude suca Marka Rusa sa zagrebačkog suda, po tužbi potrošača kojeg je zastupao zagrebački odvjetnik Nenad Horvat, vratiti naplaćenu izlaznu naknadu za prijevremenu otplatu kredita u iznosu od 5.500 kuna te platiti još i 2.700 kuna sudskih troškova.

S radošću očekujemo i dalje dobre vijesti s hrvatskih sudova, a s najvećim nestrpljenjem čekamo odluku Vrhovnoga suda RH iz oglednog postupka te svakako očekujemo da ta odluka bude kompleksna i sveobuhvatna, da ne bi ostala u zraku neriješena bitna pravna pitanja o pravima na obeštećenje potrošača koji su konvertirali kredite.

Udruga Franak pokrenut će uskoro opću mobilizaciju potrošača, i to nakon što saznamo odgovore na preostala pravna pitanja, a to su:
– pitanje ništetnosti CHF ugovora
– pitanje matematičkih izračuna za konvertirane kredite.

Napominjemo da sudovi u Zadru, Rijeci, Zagrebu, Sisku, Kutini i Vukovaru redovno sude kompletne iznose preplaćenih anuiteta i razlika glavnica u korist potrošača, bez čekanja odgovora s Vrhovnoga suda RH, čime se potvrđuje naš poznati stav kako ništetnost aneksa nema nikakav utjecaj na naše pravo na obeštećenje!

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email