KAKO SE KRALO OD HRVATSKIH GRAĐANA POKAZUJE PRIMJER RBA LEASINGA!

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u nadzoru je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju RBA Leasinga, i to zbog toga što je RBA Leasing u periodu od 2008. do 2013. suprotno potpisanom ugovoru o leasingu povećavao rate otplate leasinga za korisnike leasinga.

Takvim postupanjem oštećeno je 15.684 klijenata, a razmjeri štete zasigurno će se brojati u desecima milijuna kuna. RBA Leasing u svom odgovoru na nadzor Hanfe tvrdi kako je riječ o 4,7 milijuna eura. No taj iznos odnosi se samo na 3532 ugovora, a to je svega 22,5% svih spornih ugovora.

Način na koji je RBA Leasing oštetio svojih 15.684 klijenata, i to u vrijeme najveće svjetske krize, jest sljedeći:

Ugovoreni fiksni dio kamate tj. svoju maržu RBA Leasing je povećavao za vrijeme dok se promjenjivi parametar Libor ili Euribor smanjivao – npr. ako je kamatna stopa ugovorena kao KS = marža 2,5 + Euribor 4 na početku ugovornog odnosa, kasnije kada je Euribor pao na 1, umjesto da se ukupna KS smanji za 3 postotna boda, RBA leasing bi povećao maržu na 5,5.

Takav način nezakonitog povećanja marže, kada je ukupna kamatna stopa morala padati jer je padao promjenjivi parametar, već je dobro poznati način na koji su gotovo sve banke radile i to na štetu pravnih osoba, ali i nekih fizičkih osoba koje su imale pravilno ugovorene kamatne stope. Naime, s pravnim osobama kamata je bila transparentno ugovorena prema utvrđenim i ugovorenim parametrima, ali su u vrijeme financijske krize banke odlučile zaraditi i na gospodarstvenicima te su samovoljno povećavale fiksni dio kamatne stope, kamatnu maržu.

Stvarnu štetu koju su financijske i kreditne institucije napravile hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu nećemo vjerojatno nikad saznati, ali još više od te činjenice boli podatak da su sve hrvatske institucije ignorirale takvo nezakonito poslovanje i time omogućile direktno bogaćenje pojedinaca i financijskih grupacija na štetu hrvatskih građana, a sankcije i potpuno vraćanje novca svima koji su opljačkani teško da ćemo ikada doživjeti.

Pročitajte sve o toj RBA milijunskoj prevari u članku Index Istrage, odličnog istraživačkog novinara Ilka Ćimića:
https://www.index.hr/…/index-istrage-doznale-…/2198038.aspx…

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email