HNB, STUPOVI VLASTI, REGULATORI I INSTITUCIJE NADZORA SAMI SEBI SU SVRHA!

PROČITAJTE KAKO JE PROŠLA JEDNA SAMOHRANA MAJKA PRI KUPOVINI STANA, JEDVA JE „ŽIVU GLAVU IZVUKLA“!
Nedavno nam se javila jedna članica Udruge Franak s gotovo nevjerojatnom pričom u koju je uvučena što nezakonitim radom banke, što nesposobnošću institucija kojima se morala obratiti radi rješavanja svog problema. Nazvat ćemo našu članicu pseudonimom Franka, radi lakšeg pisanja.
Dakle, Franka je prodala stan, koji je kupila kreditom u švicarskim francima te je nakon zatvaranja kredita preostali manji iznos spremila na tekući račun u ZABI, koji je imala u sklopu ugovorenog paketa zvanog Lepeza. Račun je bio otvoren na ime njezine malodobne kćeri, a novac je položila na taj račun radi skorašnje kupnje drugog stana. S toga računa u par navrata dizala je iznose veće od 10.000 kn te pritom nije imala nikakvih problema, niti ograničenja. Bez ikakve najave, Zaba je Franki najednom onemogućila transakciju veću od 10.000 kn, pozivajući se na odredbu Obiteljskog zakona kojom je roditeljima ograničeno raspolaganje sredstvima s maloljetničkog računa u iznosu većem od 10.000 kn. Franka tek u tom trenutku doznaje za predmetno ograničenje, na koje se Zaba nije pozivala prilikom ranijih nedopuštenih transakcija te se sukladno Obiteljskom zakonu Franka obratila sudu da bi joj sud dao odobrenje za raspolaganje imovinom malodobnog djeteta. Pokušava se dogovoriti sa Zabom, i podsjeća ih na ranije transakcije, ali ovaj put ZABA to ne dopušta, pa se stoga obraća i HNB-u te traži da se provede postupak nadzora nad radom Zabe u konkretnom slučaju, kao i da se ispitaju sve okolnosti nezakonita rada Zabe, dokazujući sve to izvacima s predmetnog računa. Zagrebačka banka d.d. u mail korespondenciji priznaje da je dopustila transakcije po računu veće od dopuštena maksimuma, no zaključak HNB-a je zapanjujući i oni se ograđuju od cijelog postupka, uz tvrdnju da nisu nadležni za primjenu Obiteljskog zakona, što od njih nije nikad niti traženo, već je traženo da utvrde nezakonitosti u poslovanju Zabe, sukladno opisanim događanjima. Cijela situacija ipak ni ne čudi toliko, kad je javno poznato da je Zabu prošlo proljeće financijski inspektorat RH kaznio s 33 milijuna kuna kazne nakon što je nadzorom HNB-a utvrđeno da su se bavili pranjem novca. Dakle, nikakva zaštita potrošača, u situacijama kada banke potrošače zakidaju u njihovim pravima svojim nezakonitim poslovanjem – ne funkcionira, unatoč tome što HNB ima Ured za praćenje zaštite potrošača, koji naravno zapošljava i izdašno plaća ljude koji su očigledno sami sebi svrha, s nikakvim rezultatima rada. Za to vrijeme odvija se postupak pred općinskim sudom, u koji se uključuje Centar za posebno skrbništvo, jer je tako propisano zakonom. Posebna skrbnica i sutkinja ne prihvaćaju Frankina objašnjenja i dokaze kojima se utvrđuje da je porijeklo novca na računu njezinog djeteta od prodaje stana, već ničim izazvane, bez uporišta u zakonu zahtijevaju i uvjetuju Franki da mora djetetu dati suvlasništvo budućeg stana koji kupuje, i za koji hitno treba podići iznos o kojemu je riječ, inače će joj propasti kapara i sav do tada uloženi novac. Iako u zakonu nigdje nije propisano takvo rješenje, Franka je odbijena te je postupak nastavljen Frankinom žalbom županijskome sudu, a žalba je na kraju riješena pozitivno i u korist naše članice tek prije nekoliko dana, jer je napokon predmet dospio u rad sposobnom sucu Županijskog suda u Puli koji je usvojio žalbu te preinačio prvostupanjsku presudu. Konačnu odluku naša članica čekala je 5 mjeseci, naišla je pritom na potpuno nerazumijevanje u banci, u HNB-u, na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i u Centru za posebno skrbništvo.
Ovu priču smo objavili kao upozorenje svima vama da sustav u kojem živimo i funkcioniramo ne nudi niti pomoć, niti zaštitu, niti razumijevanje, pa makar bili tisuću puta u pravu. Često je potrebno strašno puno energije, vremena i dokazivanja da biste uspjeli, pa ako takvi predmeti koji su u svojoj suštini vrlo jednostavni i jasni nailaze na toliko problema, pitamo se što je s drugim, daleko težim slučajevima?
Banka je mjesecima držala sredstva naše članice Franke, nikada je nisu upozorili na ograničenje raspolaganja, pa zamislite koliko se takvih štednih uloga i sličnih financijskih sredstava nalazi na maloljetničkim računima, koji pripadaju klijentima, za potrebe njihovih obitelji, a do kojih ne mogu doći lukavošću banaka. Dok se vi borite da biste oslobodili svoj novac, oni njime upravljaju, gospodare i uvećavaju ga za svoj račun.
Tako nam je i s pljačkom stoljeća, u predmetu franak. Kolektivno je utvrđeno da su krediti s valutnom klauzulom CHF nepošteni, da banke moraju vratiti sve što su nezakonito stekle, a do danas je vraćeno manje od jednog promila toga novca opljačkanim ljudima.
Imamo dojam da stupovima vlasti, regulatorima i nadzornim institucijama uopće nije stalo do pravne države, i da se za pravnu državu moramo konstantno, dugotrajno, dosljedno i uporno boriti, a ako odustanemo, nitko nam neće dati naša prava!
PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email