HEROJSKI VUKOVAR I U MIRU POKAZUJE ZAŠTO JE HEROJ! NOVA PRAVOMOĆNA POZITIVNA PRESUDA ZA KONVERTIRANI KREDIT!

Zagreb, 10. prosinca 2020.
Nakon što smo jučer izvijestili javnost o „nesretnom“ pazinskom nižestupanjskom sucu Radoloviću koji sudi u korist banaka, danas imamo sasvim suprotnu radosnu vijest.
Vukovarski Županijski sud potvrdio je 4. studenoga 2020. pravomoćnost presude Općinskoga suda u Sisku kojom je dosuđeno vraćanje preplaćenih iznosa kamata i preplaćenog tečaja CHF protiv Erste banke, protiv upravo one banke koja je bila kreator kredita u francima u Hrvatskoj.
Presudu sutkinje Andreje Vasiljević iz Siska, potvrdio je sudac Županijskog suda u Vukovaru, Krešimir Biljan. Zastupnica tužitelja bila je odvjetnica Vlasta Joksimović iz Siska.
Dosuđeno je ukupno 49.000 kuna preplaćenih anuiteta, a zajedno sa zateznim kamatama bit će to oko 100.000 kuna za isplatu potrošaču tužitelju. Erste banka mora platiti i 13.000 kuna sudskih troškova.
Ukratko, obrazloženja iz presude bila su sljedeća:
1. Kolektivnom presudom utvrđena je ništetnost promjenjive kamatne stope i valutne klauzule CHF, što je primjenjivo na konkretni predmet.
2. Revizijom Rev-2868/18 utvrđeno je da i nakon konverzije potrošači imaju pravni interes utvrđivati deklaratornu ništetnost te kondemnatorne tužbene zahtjeve za isplatu na temelju ništetnosti.
3. Konvertirana glavnica nakon konverzije i dalje je veća za 15.000 kuna od glavnice po početnome otplatnom planu, pa niti u tome dijelu nije uspostavljena ravnoteža.
4. Činjenica o valjanosti aneksa ugovora ne predstavlja procesnu smetnju za konkretni sudski postupak.
5. Aneks ne sadrži niti jednu odredbu o odricanju potrošača od tužbe, pa stoga niti u tome smislu nema prepreka za vođenje postupka.
6. Intencija zakona i zakonodavca u konverziji bila je socijalna ravnoteža dužnika iz CHF kredita s dužnicima iz euro kredita, ali time nije otpalo pravo potrošača sa CHF kreditima na puno obeštećenje.
7. Izmjenom valute u ugovoru, taj je ugovor i dalje izvorno ostao ugovor s ništetnom valutnom klauzulom CHF.
8. Financijskim vještačenjem utvrđeno je da potrošač konverzijom nije u potpunosti obeštećen, i da mu pripada iznos koji mu je dosuđen.
Do odluke Suda EU po pitanju obeštećenja za konvertirane kredite svakako možemo očekivati još poneku pozitivnu i negativnu presudu, ali bi svakako bilo jako dobro da svi oni suci koji nisu sigurni o čemu se tu radi i kako funkcionira pravo EU, prekinu svoje postupke do odluke Suda EU.
Sucima kao što su Krešimir Biljan i Andrea Vasiljević, nikakve preporuke nisu potrebne, oni su duboko u temi, i sve im je potpuno jasno!
PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email