ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU POSTUPA U SKLADU S PRESUDOM SUDA EU C-118/17!

Pronašli smo još jedno značajno rješenje kojim se ukida prvostupanjska presuda koja je bila negativna za tužitelja koji je konvertirao CHF kredit. Županijski sud u Varaždinu utvrdio je da prvostupanjski sud mora vještačenjem utvrditi je li konverzijom tužitelj doveden u poziciju kao da nikada nije bilo nepoštenih ugovornih odredaba.

Ponosni smo na činjenicu da Udruga Franak u potpunosti jednako shvaća pravo EU-a kako ga shvaćaju suci na županijskim sudovima, na kojima je doneseno već na desetke rješenja kojima se postupak za konvertirane kredite vraća na prvi stupanj zbog nepravilne primjene hrvatskoga prava i prava EU-a na prvostupanjskim sudovima.

Ovo su najvažniji detalji iz rješenja sutkinje Jadranke Majcen:

  1. Činjenica da su stranke sklopile Anekse Ugovorima o kreditu sama po sebi ne znači da tužitelji, kao korisnici kredita, nemaju pravo zahtijevati eventualno preplaćene iznose kamata, uslijed utvrđenja ništetnosti tih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi (u tom smislu i Vrhovni sud Republike Hrvatske u rješenju poslovni broj: Rev-2868/2018-2 od 12. veljače 2019. u kojem navodi da tužiteljica „ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvarila eventualna prava za koja smatra da joj pripadaju“), što u konkretnom slučaju znači da imaju pravo zahtijevati isplatu preplaćenih iznosa, ako isti postoje.
  2. Prvostupanjski sud zbog pogrešnog pravnog pristupa nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje jer nije utvrdio jesu li tužitelji uslijed ništetnih ugovornih odredbi platili tužitelju veći iznos no što bi platili da su ugovorene valjane odredbe o kamatnoj stopi.
  3. Sud EU utvrdio je u čitavome nizu presuda kako „činjenica da su određene ugovorne odredbe putem zakona bile proglašene nepoštenima i ništavima te zamijenjene novim odredbama, kako bi se održao predmetni ugovor, ne može imati za učinak smanjenje zaštite zajamčene potrošačima“ te kako „nacionalno pravo i dalje mora omogućavati ponovno uspostavljanje činjenične i pravne situacije u kojoj bi potrošač bio da ta nepoštena odredba nije postojala, među ostalim, uspostavljanjem prava na povrat koristi koje je prodavatelj robe odnosno pružatelj usluge neosnovano stekao na potrošačevu štetu na temelju navedene nepoštene odredbe“.
  4. Prema tome, prvostupanjski sud je, odbijanjem provođenja financijskog vještačenja (iako je taj dokazni prijedlog prvotno prihvatio na pripremnom ročištu održanom 6. lipnja 2017.), propustio utvrditi je li na temelju nepoštenih odredaba predmetnih Ugovora o kreditu tuženica neosnovano na štetu tužitelja, kao potrošača, stekla korist i, ako jest, u kojoj visini, odnosno je li izvršenom konverzijom uspostavljena činjenična i pravna situacija u kojoj bi tužitelji bili da nepoštene odredbe nisu postojale.

Pozivamo sve potrošače koji žele informacije i savjet vezano za slučaj franak, da se jave Udruzi Franak na mail adresu:
pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email