Udruga Franak poslala dopis Hrvatskom saboru za postupanje prema HNB-u

·         Udruga Franak poslala je dopis Hrvatskome saboru kojim zahtijeva postupanje prema HNB-u te donošenje zakonskih odredaba za vraćanje preplaćenih kamata na temelju pravomoćne presude u „slučaju Franak“
·         HNB uporno šuti o valutnom riziku u kreditima s valutnom klauzulom euro te o kamatnim rizicima u svim kreditima

Zagreb, 19. travnja 2016.
Udruga Franak uputila je Hrvatskome saboru dopis kojim traži i predlaže sljedeće mjere:
1) Da se zakonodavnim izmjenama odredi da buduća revizija HNB-a svakako obuhvati i rezultate supervizije nad poslovanjem banaka, posebice u razdoblju koje je obuhvaćeno pravomoćnom presudom u „slučaju Franak“ te tijekom konverzije CHF kredita.
2) Da Hrvatski sabor i Odbor za financije i državni proračun zatraže očitovanje od HNB-a o rezultatima supervizije, poduzetim mjerama i kaznama te nalozima prema bankama.
3) Hitnu promjenu zakonske regulative kako bi rezultati supervizije i izrečene administrativne mjere oko povrede kolektivnih prava potrošača bili javno obznanjeni i dostupni. U tom smislu potrebno je u pozitivne propise, prije svega u Zakon o kreditnim institucijama, implementirati Smjernice Europske unije u smislu jačanja kaznene regulative te javnu objavu izrečenih administrativnih kazni.
4) Izmjene zakonodavstva kojima bi bilo omogućeno da HNB bankama (kreditnim institucijama) mora naložiti povrat nezakonito stečenih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu, ako se supervizijom utvrde povrede u poslovanju banaka ili ako se to utvrdi pravomoćnom presudom u sudskom postupku.
5) Postavlja se pitanje Vladi RH i Hrvatskome saboru, zašto se pravomoćna presuda Visokoga trgovačkog suda, potvrđena od strane Vrhovnog suda RH, ne provodi u praksi i zašto HNB tolerira nezakonito poslovanje banaka.

Uzevši u obzir sve izneseno, predloženo je i sljedeće:
– da Odbor za financije i državni proračun, odnosno Odbor za pravosuđe, provedu raspravu o svim iznesenim pitanjima,
– da predstavnici Udruge Franak budu pozvani na  sjednicu (saslušanje)
– da se donesu zaključci o iznesenim pitanjima,
– da saborski odbori za financije i za pravosuđe odnosno Hrvatski sabor, od HNB-a zatraže očitovanje koje je konkretne korake HNB poduzeo po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1401/12, i sudski utvrđenoj činjenici da je sedam poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj nezakonito podizalo kamatne stope u ugovorima o kreditima ugovorenim između 10. rujna 2003. i 31. prosinca 2008.
– da se od HNB-a zatraže rezultati supervizije, jesu li i koje su banke kažnjene zbog sudski utvrđenih nezakonitosti te zbog kršenja odredaba Zakona o konverziji.

Osim svega navedenog, napominjemo da Udruga Franak niti nakon ponovljenog upita HNB-u još uvijek nije dobila očitovanje HNB-a o valutnim rizicima koji se pojavljuju u kreditima s valutnom klauzulom euro te o rizicima rasta kamata u svim kreditima.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email