SVAKI TJEDAN NIŠTETAN JE UGOVOR JOŠ JEDAN!

KUTINSKI OPĆINSKI SUD PRESUDIO JE NIŠTETNOST UGOVORA ZA KONVERTIRANI UGOVOR O KREDITU!

 

Čestitamo potrošaču tužitelju, čestitamo odvjetnici Ljiljani Maravić-Pirš i čestitamo sutkinji Jasmini Pintarić na presudi Općinskog suda u Kutini od 28. listopada 2019. da je CHF ugovor o kreditu ništetan!

Polako se ustanovljuje nepravomoćna sudska praksa kojom se utvrđuje ništetnost CHF ugovora o kreditu, a posebice veseli činjenica da se uglavnom radi o konvertiranim kreditima. Tako je nakon splitskog, riječkog i zadarskog suda, sada i Općinski sud u Kutini donio nepravomoćnu presudu kojom se utvrđuje ništetnost konvertiranog CHF ugovora o kreditu te se nalaže i isplata preplaćenoga novca potrošaču tužitelju.

Ukratko, sutkinja Jasmina Pintarić, na temelju kvalitetne tužbe odvjetnice Liljane Maravić-Pirš, obrazložila je presudu za ništetnost CHF ugovora kako slijedi:
1. Na konkretnu presudu utjecaj ima kolektivna presuda u slučaju franak.
2. Kolektivnom presudom utvrđeno je da su nepoštene i time ništetne ugovorne odredbe o promjeni kamatne stope te o valutnoj klauzuli CHF, kakve su ugovorene u ugovoru koji je utvrđen ništetnim.
3. Tuženik odnosno OTP banka raspolagao je potrebnim stručnim znanjem u odnosu na ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu CHF, ali tužitelju nije dao potrebne informacije o tome.
4. Odredbe o kamatnoj stopi kao ugovorenoj cijeni i valutnoj klauzuli CHF kao predmetu ugovora, bitni su sastojci ugovora.
5. Budući da su bitni sastojci ugovora ništetni, ništetan je ugovor u cijelosti.
6. Budući da je ništetan ugovor, ništetan je i sporazum o založnom pravu na nekretnini koja je bila sredstvo osiguranja ugovora.

Važno je napomenuti da je iznos za isplatu utvrđen na temelju konačnog obračuna po stjecanju bez osnove, gdje je najprije izračunato što banka duguje tužitelju zajedno sa zateznim kamatama, nakon čega je od toga iznosa oduzet iznos kredita isplaćen u kunama te je iznos od 300.000,00 kuna ostatak koji OTP banka mora platiti tužitelju. Nakon toga niti banka, niti tužitelj više nemaju nikakvih potraživanja jedan prema drugome. Bio je to kredit iz 2006. od 63.000 CHF odnosno oko 290.000,00 kn, podignut na 20 godina otplate.

Pozivamo Vrhovni sud RH da što prije riješi pitanje revizije po pitanju ništetnih CHF ugovora o kreditu, kako bi tužitelji potrošači konačno dobili pravnu sigurnost za svoje privatne tužbene zahtjeve na temelju kolektivne presude u slučaju franak.

Udruga Franak ponavlja, ako su ništetni predmet i cijena, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima ništetan je i kompletni ugovor. Osim toga, Sud EU svojim presudama C-118/17 i C-260/18 utvrdio je da bi ugovor s nepoštenom valutnom klauzulom trebao biti ništetan, a hrvatski CHF ugovori o kreditu imaju nepoštenu i valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu, pa u skladu sa zakonskim odredbama i utvrđenjima Suda EU nikakvih dilema po tome pitanju ne bi smjelo biti.

Pozivamo sve potrošače koji žele informacije i savjet vezano za slučaj franak, da se jave Udruzi Franak na mail adresu: pravo.udrugafranak@gmail.com

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email