Predstavka Udruge Franak prema Ustavnom sudu

Udruga Franak podnijela je Predstavku Ustavnom sudu RH i traži prioritetno odlučivanje o ustavnoj tužbi protiv pravomoćne presude u „slučaju Franak“

Zagreb, 7. rujna 2016.

Udruga Franak podnijela je Predstavku Ustavnom sudu RH, kojom je naglasila važnost i prioritet rješavanja ustavne tužbe Udruge Franak, u kolektivnom postupku – “slučaj Franak”. Tužba, nakon godinu dana, još uvijek leži neriješena u ladicama Ustavnog suda. U toj tužbi poziva se na teško kršenje Ustava RH i prava Europske Unije pa ako tužba bude pozitivno riješena, što je vrlo vjerojatno moguće, postupak bi se mogao vratiti Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje. Udruga Franak upravo zato želi upozoriti javnost da “slučaj Franak” nije još uvijek pravno završena priča i da neće odustati dok se slučaj ne riješi do samog kraja.

Kompleksnost “slučaja Franak”

“Slučaj Franak” velika je kompleksna cjelina u kojoj se dogodilo nekoliko epizoda, koje se u javnosti pogrešno promatraju kao odvojeni slučajevi. Tako u predstavci podsjećamo na presude Visokog trgovačkog suda i Vrhovnog suda, kojima je potvrđena nezakonita jednostrana promjena kamatne stope ali je odbijeno ispitivanje poštenosti i utvrđivanja zakonitosti primjene valutne klauzule CHF u potrošačkim ugovorima, što Udruga smatra grubim kršenjem prava EU. Osim na našu ustavnu tužbu, podsjetili smo Ustavni sud i na Prijavu Europskoj komisiji od strane Udruge Franak povodom revizije VSRH i kršenja EU prava. Zatim smo podsjetili na novu epizodu u našem slučaju, na potpuno legitimno i opravdano lanjsko donošenje tzv.  “Zakona o konverziji”, koji je praktički riješio problem primjene CHF valutne klauzule, ali nije riješio problem nezakonitih odredaba o promjenjivim kamatnim stopama u preko 100.000 kredita. Spomenuti zakon je izazvao očekivanu reakciju banaka, pa su banke zakon prijavile EU komisiji (EK), gdje su se navodno pozvale na zaštitu ulaganja i na retroaktivno zadiranje u ugovorno pravo banaka. Banke su također od Ustavnog suda RH tražile ocjenu ustavnosti „Zakona o konverziji“, što je također u postupku.

Prijedlog Udruge Franak – hitno i prioritetno rješavanje ustavne tužbe u “slučaju Franak”

Kako je Udruga Franak upozorila na kompleksnost našeg slučaja i važnost sagledavanja cijelog slučaja kao cjeline, predložila je prioritetno rješavanje ustavne tužbe, a sve u cilju donošenja konačnog suda oko zakonitosti primjene CHF valutne klauzule. Upravo taj konačni pravorijek bio bi temelj za odlučivanje o ustavnosti “Zakona o konverziji”, a posljedično i za odlučivanje o prijavama EK-u, koje su uputile Udruga Franak i banke. Ako bi se kronološki obrnuo redoslijed, pa prvo donijela odluka oko ustavnosti Zakona o konverziji, naknadno bi moglo doći do narušavanja pravne sigurnosti ako bi Ustavni sud vratio slučaj na Vrhovni sud, a ovaj donio reviziju u korist dužnika. Takav nelogični redoslijed i otezanje donošenja odluka o ustavnoj tužbi mogao bi dovesti i do toga da Europska komisija kazni Republiku Hrvatsku, ako utvrdi da izvršna vlast nije imala pravni temelj za donošenje „Zakona o konverziji“.

Zato još jednom napominjemo, važno je i prioritetno uzeti najprije u rješavanje ustavnu tužbu.

U predstavci smo naglasili i problem prethodnog pitanja prema Sudu EU, pa smo tako predložili i mogućnost podnošenja takvog pitanja od strane samog Ustavnog suda za Direktivu 93/13/EZ,  vezano za primjenu CHF valutne klauzule i za informiranost potrošača oko visokog rizika takve klauzule. Upozorili smo Ustavni sud da je rumunjski sud Judecătoria Câmpulung uputio 15. studenog 2015. godine Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku, kojim je postavio pitanja interpretacije EU prava direktno relevantnog za naš ustavnosudski predmet. U tom slučaju samo bi se trebalo sačekati odgovor Suda EU, što bi se moglo dogoditi u nekoliko idućih mjeseci. Udruga Franak smatra da bi odluka Suda EU mogla pomoći Ustavnom sudu pri ocjeni je li pravo EU pravilno primijenjeno pred našim sudovima. Samim time, odluka Suda EU služila bi kao smjernica da se izbjegnu mogući postupci protiv Republike Hrvatske pred Sudom EU zbog kršenja EU prava.

Potrebno je napomenuti kako se iz medija može razaznati da su banke poduzele i druge radnje protiv Republike Hrvatske povodom „Zakona o konverziji“. Naime, bilo je riječi o tome da su banke poduzele prve mjere potrebne za pokretanje arbitražnog postupka protiv Republike Hrvatske pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (dalje: ICSID), smatrajući da je RH donošenjem Zakona o konverziji povrijedila međunarodne bilateralne ugovore. Samo vođenje arbitražnog postupka iziskuje troškove i napore koji se mogu izbjeći, a uz to prisutan je i znatan rizik od moguće velike odštete koju bi Republika Hrvatska morala platiti bankama donese li se kojim slučajem pravorijek u korist banaka.

Međutim, ako bi se pred hrvatskim sudovima ponovno našlo pitanje valjanosti valutne klauzule u CHF (ništetnost) te ako bi isti, pravilno primjenjujući EU pravo, utvrdili ništetnost valutne klauzule u CHF, ne bi bilo govora o kršenju spomenutih bilateralnih ugovora od strane Republike Hrvatske. Dakle, i taj mogući arbitražni postupak kojima banke prijete mogao bi se izbjeći ako bi se prioritet dao rješavanju pitanja ustavnosti ugovornog prava (valutne klauzule u CHF) te ako bi se u konačnici utvrdila ništetnost valutne klauzule.

Udruga Franak u svojoj je predstavci priložila neka nova stručna pravna mišljenja, koja dokazuju tešku povredu EU prava u slučaju Franak te mišljenja određenih pravnih stručnjaka koji potvrđuju naš prijedlog da se ustavna tužba uzme u hitno i prioritetno rješavanje.

Udruga Franak

 

Prilozi:

Javna predstavka Udruga Franak rujan 2016

Komentar Radovan Dobronić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

Komentar Goran Selanec, ustavni stručnjak

Prethodno pitanje Rumunjski sud

 

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email