NIŠTETNA SU U CIJELOSTI DVA CHF UGOVORA O KREDITU!

PRESUDIO OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU!

 

Sudovima u Splitu, Zadru, Rijeci i Kutini, pridružuje se i Općinski građanski sud u Zagrebu, koji je najnovijom presudom utvrdio ništetnost dvaju CHF ugovora o kreditu!

Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Jesenka Jurić Šojat, presudila je 26. studenoga 2019. ništetnost CHF ugovora o kreditu i ništetnost drugog CHF ugovora kojim je taj isti CHF kredit refinanciran.

Presudu za ništetnost oba ugovora ostvario je korisnik kredita gospodin Ivo Sole kojeg zastupa poznati splitski odvjetnik Srđan Kalebota te im ovim putem čestitamo.

Važna utvrđenja iz stručne i detaljno argumentirane presude sutkinje Jurić Šojat, a sve na temelju izvrsne tužbe odvjetnika Kalebote, jesu sljedeća:

  1. Ništetan je CHF ugovor o kreditu iz 2006., i ništetan je CHF ugovor o kreditu iz 2011. kojim je kredit iz 2006. refinanciran.
  2. ADDIKO banka mora vratiti 200.000 kuna i pripadajuće zatezne kamate.
  3. ADDIKO banka mora platiti 26.000 kuna sudskih troškova.
  4. Odbijen je prigovor zastare potraživanja.
  5. Svjedoke, zaposlenike banke, nije potrebno saslušavati u pojedinačnim postupcima potrošača jer je odlukom po reviziji Rev-3142/18 utvrđeno kako presuda iz spora kolektivne pravne zaštite u slučaju franak ima direktan učinak i obvezujuća je za niže sudove, a tom je kolektivnom presudom utvrđeno da su ništetne valutna klauzula CHF i kamatna stopa promjenjiva po odluci banke.
  6. Bitni sastojci ugovora o kreditu, valuta CHF, koja je predmet, i promjenjiva kamatna stopa po odluci banke, koja je cijena, ništetni su.
  7. Budući da su ništetni bitni sastojci ugovora, ništetni su i ugovori o kreditu u cijelosti.
  8. Općinski građanski sud u Zagrebu u cijelosti je akceptirao shvaćanja o ništetnosti ugovora zbog ništetnosti cijene zauzeta u sudskoj praksi Vrhovnoga suda RH po revizijama Rev-105/2002 i Rev-907/2002.
  9. Općinski građanski sud u Zagrebu u cijelosti je akceptirao shvaćanje o ništetnosti ugovora kakvo je zauzeto u pravu Europske unije i sudskoj praksi Suda EU, posebice izraženo u presudi C-118/17, Dunai, kojom je Sud Unije utvrdio da bi ugovor s ništetnom valutnom klauzulom, odredbom o tečajnom riziku koja čini predmet ugovora, trebao biti ništetan odnosno da takav ugovor ne može opstati.

Potrebno je naglasiti da tužitelj nije tužbom tražio kompletan iznos obeštećenja, nego je tražio samo preplaćene kamate po prvome kreditu, a podredno je tražena ništetnost ugovornih odredaba koja je nedvojbena. To znači da će tužitelj novom tužbom zatražiti preostali iznos obeštećenja koji proizlazi iz ništetnosti dvaju ugovora teških ukupno oko 2 milijuna kuna.

Pozivamo sve potrošače koji žele informacije i savjet vezano za slučaj franak, da se jave Udruzi Franak na mail adresu: pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email