Hoće li banke konačno biti kažnjene zbog kršenja zakona?!

Otvoreno pismo Visokome prekršajnom sudu – hoće li banke biti konačno kažnjene zbog kršenja Zakona o potrošačkom kreditiranju?

Zagreb, 10. kolovoza 2016

Poštovani,

Udruga Franak glavni je inicijator prekršajnih postupaka koji se vode na prekršajnim sudovima diljem Republike Hrvatske zbog kršenja obveza hrvatskih banaka koje proizlaze iz odredaba članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK), za koja kršenja su predviđene sankcije za vjerovnike (banke) člankom 26. stavkom 1. podstavkom 28. ZPK-a te za odgovorne osobe u pravnoj osobi člankom 26. stavkom 2. ZPK-a.

Na temelju pripremljenih predložaka Udruge Franak veliki je broj dužnika poslao svoje optužne prijedloge na nadležne prekršajne sudove i prema našim saznanjima donesen je već čitav niz, možda čak i više stotina prvostupanjskih presuda. Tim presudama se pojedine banke kažnjavaju novčanim kaznama od najmanje 80.000 kn, a predsjednici uprava banaka kaznama od najmanje 10.000 kn, jer nisu s dužnicima ugovorili fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa. Sve to okrivljenici su, prema originalnim zakonskim odredbama, morali učiniti najkasnije do 1. siječnja 2014., koji zakonski rok je kasnije promijenjen odlukom Ustavnoga suda RH U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 (Narodne novine 52/16), kojom odlukom je određeno da se neće ispitivati sama ustavnost pojedinih odredaba ZPK-a kojima se propisuje prekršajna odgovornost banaka u vezi sa člankom 11.a stavak 5. te se rok za postupanje sukladno zakonu pomiče sa 1. siječnja 2014. na 1. travnja 2014.

Kako se radi o velikom broju sudskih postupaka te iznimnom javnom značaju tih postupaka u kojima oštećeni građani, s pravom, očekuju konačnu potvrdu nezakonitosti poslovanja banaka, mi tražimo da bez odgode informirate javnost je li Visoki prekršajni sud zauzeo pravno stajalište u vezi s presudama prekršajnih sudova kojima se banke kažnjavaju uslijed neugovaranja fiksnih kamatnih stopa s dužnicima. Nemamo informacije niti o jednoj pravomoćnoj presudi, a izuzetno je značajno i važno da se konačno ustanovi sudska praksa po tome pitanju. 2

 

Udruga Franak je potpuno uvjerena da, sada već stotine prvostupanjskih presuda u Republici Hrvatskoj, kojima se banke kažnjavaju, pogotovo nakon odluke Ustavnog suda RH, moraju biti potvrđene jer je nesporna činjenica da banke nisu niti u jednom kreditu s promjenjivim kamatnim stopama ugovorenom prije 2010. godine, u kojemu na početku nisu ugovoreni podaci o načinu promjena kamatnih stopa na egzaktan način, sa svojim dužnicima ugovorile, a morale su ugovoriti, fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa.

Uslijed takva protupravnog ponašanja banaka, Udruga Franak zatražila je sveobuhvatno prekršajno gonjenje 8 banaka i od nadležne institucije, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Nemamo niti saznanja što se događa u DORH-u po tome pitanju.

Izuzetno je važno zaštititi pravni poredak Republike Hrvatske kažnjavanjem nepoštenih i nesavjesnih poslovnih subjekata, a to su hrvatske banke.

Molimo stoga da nas bez odgode obavijestite postoji li do danas ikoja pravomoćna presuda u vezi s opisanim prekršajnim postupcima, kakva je odluka u tim predmetima i kakvo je obrazloženje (pravno stajalište) za usvajanje ili eventualno odbacivanje optužnih prijedloga.

Slobodni smo ponovno napomenuti kako, po našem mišljenju, a svakako uvažavajući redovan rad suda na tekućim predmetima, nema niti jednog opravdanog razloga za pretjerano dugo trajanje donošenja pravomoćnih odluka, posebice zbog činjenice da se radi o prekršajima počinjenim još 2014. godine, a pogotovo pošto je odluka Ustavnoga suda RH po ovom pitanju jasna:

1. Prekršajne odredbe iz članka 26. stavka 1. podstavka 28. ZPK-a su ustavne i zakonite.

2. Prekršaj nije nastao 2. siječnja 2014., nego je nastao 2. travnja 2014. i do danas niti jedan takav prekršaj nije otklonjen ugovaranjem neugovorenih kamatnih parametara.

 

Molimo vaše hitno očitovanje po ovom pitanju koje ima izuzetnu društvenu važnost, i iz razloga što kažnjavanje banaka može u državni proračun donijeti od 9 do 25 milijardi kuna (po našim saznanjima ima ukupno najmanje 100.000 prekršaja), što je potpuno opravdano, pogotovo ukoliko je činjenično stanje takvo da banke nisu ugovorile ono što su po ZPK-u morale ugovoriti.

Srdačan pozdrav!

Udruga Franak

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email