VRHOVNI SUD VEĆ JE ŠESTI PUT POTVRDIO DA POTROŠAČ KOJI JE KONVERTIRAO KREDIT IMA PRAVNI INTERES ZA TUŽBU TE DA KONVERZIJOM NIJE DOŠLO DO KONVALIDACIJE NIŠTETNIH UGOVORNIH ODREDABA!

Na portalu sudske prakse Vrhovnog suda RH 14.12.2023. objavljena je šesta presuda Vrhovnog suda kojom je potvrđena djelomična ništetnost temeljnog ugovora s valutnom klauzulom CHF koji je 2016. konvertiran u kredit s valutnom klauzulom u eurima.

Vijeće Vrhovnog suda RH u sastavu sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Željka Šarića člana vijeća i suca izvjestitelja, Željka Glušićačlana vijeća, Željka Pajalićačlana vijeća i mr. sc. Igora Periše člana vijeća, presudom Rev-1070/2019, 21. prosinca 2022. odbilo je reviziju Addiko banke i time je potvrdilo pravomoćnu presudu Županijskog suda u Šibeniku, kojom je utvrđena ništetnost promjenjive kamatne stope u konvertiranom kreditu.

Presuda se nalazi na portalu sudske prakse, na linku:
https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf…

Najvažniji dio te presude pod točkama 8. do 10. glasi:

„8. Tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništetnom odredbe o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržane u članku 6.2. Ugovora o kreditu broj 366-15/2007 koji su tužitelj kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor sklopili dana 5. ožujka 2007., pravomoćno je prihvaćen na temelju čl. 322. i 324. ZOO, jer tijekom postupka izvršena konverzija nema za pravni učinak konvalidaciju ništetne odredbe, jer ništetna odredba ne postaje valjana kada uzrok ništetnosti naknadno nestane, dok se u konkretnom slučaju, po mišljenju drugostupanjskog suda, ne radi o zabrani manjeg značenja (čl. 326. ZOO) uslijed koje se prigovor ništetnosti ne bi mogao isticati.

9. Neosnovano revident smatra kako je odgovor na postavljeno pravno pitanje negativan. Naime, u vezi s tim pitanjem ukazuje se na odluku ovoga suda broj Rev-2868/2018 od 12. veljače 2019. kojoj se obrazloženje temelji na sljedećem pravnom shvaćanju: ‘Prema ocjeni ovog suda, sama činjenica da su stranke sklopile 19. siječnja 2016. dodatak ugovoru o kreditu na temelju Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditu (“Narodne novine”, broj 102/15) konverzija kredita u kredit uz valutnu klauzulu u EUR – kojim su odredbe iz Ugovora o namjenskom kreditu od 21. lipnja 2007. izmijenile u pogledu valutne obveze, kamatne stope i iznosa preostale neotplaćene glavnice kredita te je postignut sporazum o raspolaganju preplatom – ne znači da je korisnica kredita izgubila pravni interes za utvrđenje da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne.’

10. U navedenoj odluci ovoga suda također je izraženo pravno shvaćanje da ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan niti kada uzrok ništetnosti naknadno nestane osim u izuzetnim slučajevima kad je zabrana manjeg značaja i u cijelosti je ugovor ispunjen, a što nije u slučaju kao kod sklapanja ugovora o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom.“

Drugim riječima, konverzijom CHF kredita pri čemu je nepoštena promjenjiva kamatna stopa izmijenjena na način da su aneksom utvrđeni parametri promjene kamatne stope, nije uklonjena ništetnost ugovorne odredbe o kamatnoj stopi koja je nastala na početku ugovornog odnosa i retroaktivno ta ništetnost vrijedi od početka ugovornog odnosa.

To je upravo suprotno tumačenjima banaka kako je konverzija retroaktivna i vrijedi od početka ugovornog odnosa. Naprotiv, ta šesta revizija, kao i svih ostalih 5 revizija u korist potrošača s konvertiranim kreditima govori upravo o tome da je retroaktivna samo ništetnost ugovora, ali ne i konverzija ugovora u švicarcima koja u svakom pojedinom slučaju vrijedi upravo od dana kada je potpisan aneks radi konverzije.

Ne vidimo niti jedan opravdani razlog zbog kojeg Građanski odjel Vrhovnog suda toliko dugo nije odlučio o pravima potrošača s konvertiranim kreditima na preplaćene anuitete, budući da su sve revizije koje govore o deklaraciji ništetnosti, njih šest dosad, od kojih su dvije potvrđene čak i na Ustavnom sudu, presuđene u korist potrošača, a protivno zahtjevima banaka.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email