USTAVNI SUD ODLUČIT ĆE O PRAVU POTROŠAČA NA UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA!

Saznajemo da se na Ustavnom sudu nalazi nekoliko predmeta po kojima Ustavni sud mora odlučiti je li kod odlučivanja sudova o ništetnosti ugovora o kreditu s ništetnom valutnom klauzulom i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom povrijeđeno pravo tužitelja na pravično suđenje i obrazloženu odluku.

Ustavni sud je te tužbe dobio nakon županijskih negativnih presuda, i zastao je u odlučivanju sve dok Vrhovni sud RH ne donese svoje presude odnosno svoje pravno shvaćanje po tomu pitanju.

Znamo zasigurno da takve tužbe na Ustavnom sudu imaju odvjetnici Igor Metelko i Srđan Kalebota, a vjerujemo da i drugi odvjetnici imaju takve predmete na Ustavnom sudu.

Ukratko, Ustavni sud morat će donijeti relativno jednostavne odluke o ponavljanju postupaka na prvom stupnju, kojima će temelj biti prije svega zasad nepoznati pravni stav Ustavnog suda o sljedećim pravnim pitanjima:

„Je li valutna klauzula CHF glavni predmet ugovora o kreditu? Jesu li valutna klauzula i promjenjiva kamatna stopa bitni sastojci ugovora? Je li ništetan ugovor u kojem su ništetni bitni sastojci ugovora, a to su glavni predmet (valuta kredita) i cijena (kamatna stopa) kredita?“

Naglašavamo, da pritom Ustavni sud neće donijeti konačnu odluku o ništetnosti samih ugovora, nego će eventualno ukinuti sve presude i naložiti ponavljanje postupaka na prvom stupnju radi utvrđenja ništetnosti ugovora u cjelini.

Valja naglasiti da će u slučaju ako Vrhovni sud RH donese pravno shvaćanje kako su ugovori s valutnom klauzulom CHF ništetni, svoje ustavne tužbe podnijeti banke, pa će i u tom slučaju Ustavni sud morati donositi svoje odluke po takvim predmetima, dok će u tom slučaju ustavne tužbe tužitelja biti povučene.

Mi očekujemo da će Vrhovni sud RH donijeti pravno shvaćanje o ništetnosti CHF ugovora tijekom ove godine, i nakon toga će Ustavni sud bilo na temelju ustavnih tužbi koje su već dostavljene od strane tužitelja, bilo na temelju ustavnih tužbi koje će tek dostaviti banke, morati dati svoj pravorijek.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email