Udruga Franak: “Potencijalne kazne bankama od 9 do 25 milijardi kuna!”

·         Udruga Franak prekršajnim prijavama zahtijeva od Državnog odvjetništva da hitno i bez odgode pokrene sveobuhvatni prekršajni progon banaka zbog nezakonitog i samovoljnog određivanja kamatnih stopa u ugovorima o kreditu
·         Potencijalne kazne za banke iznose od 9 do 25 milijardi kuna

Zagreb, 9. lipnja 2016.  
Udruga Franak podnijela je Državnom odvjetništvu RH,  9. lipnja 2016., prekršajne prijave protiv 8 najvećih hrvatskih banaka u stranome vlasništvu zbog kršenja odredaba Zakona o potrošačkom kreditiranju te je o tome obavijestila javnost na konferenciji za medije koja je održana ispred sjedišta DORH-a. Prijavljene su banke koje su bile tužene u kolektivnom sudskom procesu zbog toga što niti jedna od tih banaka nije najkasnije do 1. travnja 2014. ugovorila s potrošačima dužnicima fiksni dio kamate, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamata. Radi se o svim vrstama kredita, dakle i EURO, i kunskim i CHF kreditima. Za taj prekršaj nečinjenja, po zakonu je predviđena kazna od 80.000 do 200.000 kn za banku po svakom pojedinačnom prekršaju te od 10.000 do 50.000 kn za članove Uprava banaka koji su to bili na dan 1. travnja 2014.

Podsjetimo, Udruga Franak je najprije izborila konverziju CHF kredita čime su CHF dužnici doslovno spašeni od dužničkoga ropstva, a novim aktivnostima usmjerenim prema DORH-u i prekršajnom progonu banaka Udruga Franak želi dati svoj doprinos i pomoći državi da se odupre bankarskim ucjenama arbitražom i sudskim postupcima putem Europske komisije te želi značajno pomoći u smanjenju državnoga deficita.

Činjenice su vrlo jednostavne, budući da niti jedna okrivljena banka nije niti s jednim svojim dužnikom u postojećim ugovorima o kreditima ugovorenima prije 1.1.2010. ugovorila fiksni dio kamate, svaka od tih banaka podliježe opisanome prekršajnom progonu. Udruga Franak zahtijeva od DORH-a promptne aktivnosti u smjeru istrage i prekršajnog postupanja na prekršajnim sudovima, prije svega radi izbjegavanja zastare prekršajnih postupaka, a ukoliko DORH ne postupi u skladu sa svojim ovlastima i obvezama, Udruga Franak postupit će vrlo direktno i legalno i prema DORH-u.

Uistinu žalosti činjenica da poslovne banke u stranome vlasništvu već dulje od 10 godina manipuliraju kamatnim stopama, a država tome još uvijek nije stala na kraj. Naglašavamo da banke manipuliraju kamatnim stopama u svim kreditima ugovorenim prije 1.1.2010. godine, bez obzira na valutu kredita, dakle u EURO kreditima, u kunskim kreditima i u CHF kreditima. Prema našim procjenama radi se o najmanje 100.000 kredita u kojima nije ugovoren fiksni dio kamatne stope, pa iz toga proizlazi procjena potencijalnih kazni od 8 do 20 milijardi kuna za banke te od 1 do 5 milijardi kuna za odgovorne osobe u bankama, a ukoliko bi se kaznile kompletne uprave, iznos kazni značajno se povećava.

Jedino što tražimo jest da DORH obavi svoju zakonsku dužnost, da istraži naše tvrdnje i optuži banke na prekršajnim sudovima.

Kao što smo već objavili, Ustavni sud RH je odlučio 4. svibnja 2016. da su prekršajne odredbe temeljem kojih su naše prijave podnesene u svemu ustavne, pa nema baš niti najmanje zapreke za kažnjavanje banaka i odgovornih osoba u bankama. Dapače, s obzirom na tu odluku Ustavnoga suda broj U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 (Narodne novine 52/16), argumentaciju i dokaze priložene uz prijave, vrata za prekršajni progon banaka i punjenje državnog proračuna novcem nesavjesnih i nepoštenih banaka širom su otvorena.
Ovdje možete preuzeti i pročitati prijave DORH-u:
DORH-prijava-7-banaka-VR
DORH-sberbank-prijava-vr

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email