KAKO ĆE SE PRESUDA REFLEKTIRATI NA KORISNIKE KREDITA KOJI SU VEĆ OTPLATILI SVOJE KREDITE PRIJE NEGO ŠTO SE PRESUDA DONESE?


Presuda će se odnositi na sve korisnike kredita, pa tako i na one koji su otplatili svoje kredite. Ako presuda postane pravomoćna, to znači da će odredbe ugovora koje se odnose na valutnu klauzulu i promjenjivu  kamatnu stopu biti proglašene ništetnim, i to bez obzira da li je kredit još u otplati ili nije. Međutim, što se tiče vraćanja iznosa s osnova više plaćenih anuiteta, tu je situacija nešto drugačija, jer ako je kredit otplaćen prije nego što je pokrenut spor po kolektivnoj tužbi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (prije 04.04.2012.), onda rok zastare teče. Ukoliko je osoba otplaćivala još uvijek kredit u trenutku pokretanja spora po kolektivnoj tužbi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, onda je zastara prekinuta te će zastara početi ponovno teći po eventualnoj pravomoćnosti presude Trgovačkog sud u Zagrebu P-1401/12.

Napominjemo da svi oni kojima zastara teče i svi oni kojima je zastara prekinuta, ili su u međuvremenu otplatili kredit, mogu pokrenuti pojedinačni parnični postupak te će time u svakom slučaju prekinuti zastaru.


U KOJEM SLUČAJU IMA SMISLA RAZMIŠLJATI O PODIZANJU PRIVATNE TUŽBE PROTIV BANKE U KOJOJ JE POTROŠAČ PODIGAO KREDIT?

Mišljenja smo da opravdanost za podizanje tužbe postoji u sljedećim slučajevima:
a) Ako je potrošač ugovorio promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, pri čemu ne postoji nikakva ugovorena formula niti su određena razdoblja u kojima se pomoću te formule kamata izračunava i na temelju toga mijenja. Ako je u međuvremenu kamatna stopa povećana jednom ili više puta na temelju jednostrane i netransparentne odluke banke, bez obzira na naknadna smanjivanja kamatne stope, mišljenja smo da postoji realni temelj za podizanje tužbe.
b) Ako je potrošač ugovorio kredit s valutnom klauzulom švicarski franak, bez obzira na kamatnu stopu. Valutna klauzula služi za zaštitu vrijednosti novca, a hrvatska kuna nije značajno izgubila na svojoj vrijednosti posljednjih nekoliko godina. Švicarski franak je „ekonomska nepogoda“ i kao takav nije smio biti „pripušten“ kreditima s valutnom klauzulom.
c) Ako postoje neke druge opravdane sumnje u zakonitost ugovora, koje je potrebno utvrditi u dogovoru s odvjetnikom koji će zastupati potrošača u sudskome sporu.

VAŽNO!!!
Napominjemo da je ulaženje u sudski spor uvijek rizik u kojem ishod nitko ne može garantirati, stoga je odluka o ulaženju u proces isključivo odgovornost stranke koja je tužitelj.


KOJI SU MOGUĆI TROŠKOVI SUDSKOGA SPORA?

Troškovi parničnog postupka određuju se s obzirom na visinu predmeta spora. U troškove ulaze sudske pristojbe te trošak odvjetničkih radnji i trošak eventualnog financijskog vještačenja. U slučaju da potrošač dobije spor, troškove postupka snosi suprotna strana, a u slučaju ako potrošač izgubi postupak on snosi troškove svoje i troškove suprotne strane. Dakle, eventualni troškovi mogu se predvidjeti s obzirom na pojedinačni slučaj. Ukoliko bi uzeli neku prosječnu visinu tužbenog zahtjeva od 10.000,00 kn pa do 100.000,00 kn sudski troškovi u slučaju da se izgubi u cijelosti spor iznosili bi cca 15.000,00 kn. Treba napomenuti da se s odvjetnikom možete dogovoriti njegova nagrada na postotak, odnosno da se usluga plati po dobivenom sporu. U takvome slučaju, ukoliko se izgubi spor, potrošač bi platio „samo“ sudske pristojbe i trošak suprotne strane, pa bi trošak u tome slučaju iznosio oko 7.500,00 kn.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU KADA JE POSTALO NEMOGUĆE PLAĆATI PRETJERANO VISOKE RATE KREDITA?

Moguće su sljedeće solucije:

a) Dogovoriti s bankom odgodu plaćanja, koja će zasigurno povećati troškove kredita, ali ako se zna da u doglednoj budućnosti postoji šansa za veće mjesečne prihode, onda nije loše tražiti odgodu.

b) Ugovoriti s bankom produljenje otplate kojim se smanjuju anuiteti.

c) Refinancirati kredit povoljnijim kreditom.

d) Ako se zna da neće biti nikako moguće plaćati dugove u budućnosti, a radi se o stambenom kreditu, najpametnije je pokušati prodati nekretninu u vlastitom aranžmanu, jer se tako uglavnom postiže bolja cijena. U takvome slučaju potrebno je prethodno tražiti od banke pismo namjere u kojem banka izjavljuje da će nakon uplate određenog iznosa novca na račun banke kredit biti otplaćen te da će kupcu izdati brisovno očitovanje radi brisanja hipoteke u zemljišnim knjigama. Na temelju toga pisma budući kupac isplaćuje novac banci, a ne vlasniku nekretnine i time zatvara cijeli dug ili dio preostalog duga te dobiva brisovno očitovanje. Za razliku koja se eventualno ne može platiti u cijeni nekretnine, potrebno je dodatno dogovoriti s kupcem nekretnine i bankom kako će se ta razlika platiti banci (npr. novim manjim kreditom), a sve u cilju da kupac i u tom slučaju dobije brisovno očitovanje od banke.

 
ŠTO ZNAČI PRESUDA U KOLEKTIVNOJ TUŽBI, AKO POSTANE PRAVOMOĆNA?

Znači da će se u svim kreditima s valutnom klauzulom CHF dogoditi sljedeće:

1. Glavnica će biti konvertirana u kunski kredit prema početnom tečaju CHF-a u odnosu na kunu na dan korištenja kredita.

2. U svim ugovorima u kojima nisu ugovoreni transparentni parametri za izračun promjene kamate kamata će biti određena kao fiksna kamata u iznosu koji je ugovoren kao početni iznos kamate.

Da bi se opisano pod 1. i 2. ostvarilo trebat će biti potpisan ugovor, a taj ugovor banke će morati ponuditi u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti presude.

 

ODNOSI LI SE PRESUDA I NA KREDITE S VALUTNOM KLAUZULOM EURO ODNOSNO NA KUNSKE KREDITE? 

Presuda se ne odnosi na te kredite, ali dužnici s tim kreditima, ako u ugovorima ne postoje podaci za izračun promjene kamate (nema egzaktne formule) mogu podići privatnu tužbu kojom mogu zahtijevati da se kamata odredi kao fiksna kamata na početku kredita i da im se vrate preplaćeni iznosi anuiteta na bazi ništetnih povećanja kamatnih stopa, jer se u dijelu presude koji se tiče kamate za kredite s valutnom klauzulom CHF radi o sličnim ili istim ugovornim odredbama kao i u kreditima s valutnom klauzulom euro odnosno u kunskim kreditima.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email