Susjedi imaju razlog za slavlje! NA Višem sudu u Mariboru odlučeno da valutna klauzala CHF nije poštena valutna klauzula

 • Združenje Frank iz Slovenije ima razloga za slavlje – na Višem sudu u Mariboru odlučeno je da valutna klauzula CHF nije poštena valutna klauzula
 • Odlukom je riješeno da prvostupanjski sud koji je oslobodio nepoštenu banku mora ponoviti sudski postupak

Zagreb, 6. srpnja 2017. Saznajemo od Alje Pestar, predsjednice Združenja Frank iz Slovenije, kako je donesena prva drugostupanjska sudska odluka u Sloveniji kojom je valutna klauzula CHF sudski proglašena neprihvatljivom valutnom klauzulom. Dobili smo i odluku Višega suda u Mariboru u kojoj ukratko piše:

 • da se ugovaranjem valutne klauzule CHF krše obveznopravna načela, i to načelo savjesnosti i poštenja te ustavno načelo društvene funkcije kreditnog odnosa
 • da su potrošači slabija strana zaštićena zakonom
 • da je dužnost suda po službenoj dužnosti ukinuti učinke nepoštenih ugovornih odredaba
 • da sud na vlastitu inicijativu mora spriječiti primjenu nepoštenih ugovornih odredaba
 • da u slučaju kada je domaća valuta stabilna, nema razloga za indeksaciju kredita valutnom klauzulom te ona u tome slučaju služi za dodatnu zaradu banke na razlici tečaja
 • budući da ne postoje zakonska propisana ograničenja za primjenu valutne klauzule, svakako bi se za primjenu valutne klauzule morale ugovoriti granice slično kao što se ugovaraju granice za kamatne stope u skladu sa zabranom nepoštenih ugovornih odredaba
 • obveza savjesnosti i poštenja iz Zakona o obveznim odnosima podrazumijeva da osim što ugovorna strana treba nastojati ostvariti svoj interes, isto tako mora paziti i na interes druge ugovorne strane
 • osim na zakonske odredbe sud se treba osloniti i na moralna načela
 • apsolutni valutni rizik za potrošača je neprihvatljiv.

Nakon što je prvostupanjski sud presudio u korist banke, Viši sud u Mariboru je svojom odlukom ukinuo tu presudu, utvrdio sve što je navedeno te naložio prvostupanjskome sudu da ponovi sudski postupak.

Očekuje se da će u ponovljenome sudskom postupku prvostupanjski sud u skladu s odlukom Višega suda utvrditi da je ugovorena valutna klauzula nepoštena i time ništetna te će u skladu s meritumom presude utvrditi i visinu obeštećenja za dužnika koji je tužio banku radi ugovaranja nepoštene valutne klauzule CHF.

Prema našim saznanjima, sada imamo već dvije zemlje u kojima je valutna klauzula CHF proglašena na najvišim sudovima nepoštenom valutnom klauzulom – Francusku i Sloveniju.

Podsjećamo da je 4. srpnja 2013. donesena povijesna presuda suca Radovana Dobronića, našeg heroja, koju smatramo znanstvenim djelom i primjerom koji bi trebalo izučavati na pravnim fakultetima. Nažalost, viši sudovi nisu ulazili dovoljno u meritum te presude, pa je stoga Ustavni sud morao krajem 2016. ukinuti reviziju Vrhovnoga suda RH i vratiti postupak na ponovno odlučivanje. Očekujemo da će u ponovljenoj reviziji Vrhovni sud RH odlučiti jednako kao i drugostupanjski sudovi u Francuskoj i Sloveniji – što će otvoriti nova pitanja u vezi s obeštećenjem dužnika koji su ugovarali kredite s valutnom klauzulom CHF, kojih ima ukupno oko 120.000. Napominjemo da oko 65.000 CHF dužnika koji su otplatili CHF kredite prije konverzije te njih cca. 5.000 koji još uvijek plaćaju CHF kredite, čeka na pravdu i na obeštećenje.

Udruga Franak dokazuje konstantno da sve za što se bori i sve što čini – čini sa svrhom, argumentirano, uporno i suvereno.

Udruga Franak je ponos Republike Hrvatske.

Čestitamo bratskom slovenskom Združenju Frank na velikoj pobjedi!

Vaša Udruga Franak – borac protiv bezakonja!

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email