RBA BANKA MORA PO CHF KREDITU VRATITI 7.600 KUNA TE PO KUNSKOME KREDITU 16.000,00 KUNA UZ PRIPADAJUĆE ZATEZNE KAMATE

Zagreb, 25. srpnja 2019. Objavljujemo dvije friške presude protiv RBA banke, jednu pravomoćnu za kredit u švicarcima te drugu nepravomoćnu za kredit u kunama.

U Vukovaru je pravomoćno presuđeno da RBA banka mora vratiti 7.600 kuna za jedan otplaćeni CHF auto kredit , uz pripadajuće zatezne kamate te platiti još 8.800,00 kuna sudskih troškova. Presudu je potvrdio županijski sudac Krešimir Biljan, a zastupnik tužitelja potrošača bio je splitski odvjetnik Srđan Kalebota. Odvjetnik najavljuje novu tužbu za preplaćeni tečaj, nakon što Vrhovni sud RH potvrdi kolektivnu presudu suca Radovana Dobronića.

U Rijeci je nepravomoćno presuđeno da RBA banka mora vratiti 16.000 kuna iz otplaćenoga kunskog kredita, uz pripadajuće zatezne kamate te platiti još 9.300,00 kuna sudskih troškova. Presudu je donijela općinska sutkinja Kristina Aničić Vukelić, a zastupnik tužitelja potrošača bio je riječki odvjetnik Marko Vučinić.

Obje presude utemeljene su na kolektivnoj presudi u slučaju franak, i na obje presude nedvojbeno je primijenjeno utvrđenje prekida zastare potraživanja na temelju podizanja tužbe u slučaju franak.

To je još jedna potvrda istine koju Udruga Franak iznosi godinama u javnost, istine koju Hrvatska udruga banaka konstantno negira svojim spinovima i tvrdnjama kako je svaki slučaj nepoštenih ugovora, slučaj za sebe. Naprotiv, slučajevi ugovaranja kredita s valutnom klauzulom CHF te slučajevi ugovaranja svih ostalih kredita s promjenjivom kamatnom stopom identični su po ugovornim odredbama kojima je ugovoren način promjene kamatne stope. Tvrdimo da je u većini potrošačkih ugovora, i to u preko 90% takvih ugovora s promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih prije 10. siječnja 2013., način promjene kamatne stope ugovoren na potpuno jednak način. Ugovoreno je da se kamatna stopa mijenja odlukom banke. Tako ugovorena promjena kamatne stope ne vrijedi zbog kršenja dvaju zakona:
1. Zbog kršenja Zakona o zaštiti potrošača, na temelju kojega je jasno da se kamatna stopa ne smije ugovarati na netransparentan način, a ako se i ugovori na takav način, da je u tome slučaju nepoštena i ništetna takva ugovorna odredba te da potrošač ima pravo na restituciju iznosa koji su naplaćeni nezakonito, uz pripadajuće zatezne kamate.
2. Zbog primjene Zakona o obveznim odnosima, gdje je člancima 269. do 272. nedvojbeno propisano da ugovorna činidba mora biti odrediva, a ako ne postoje parametri za određivanje ugovorne činidbe (promjene kamatne stope), onda je takva ugovorna odredba neodrediva i zbog toga ništetna.

Sada nestrpljivo čekamo objavu konačne odluke Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka u kolektivnom slučaju franak, i nadamo se da nećemo morati ponovno pisati ustavnu tužbu. Umjesto toga, očekujemo da ćemo sve svoje snage upregnuti u dokazivanje da su CHF ugovori ništetni, u čemu radosno dijelimo stajalište najviše sudske instance EU-a, Suda EU, koji je potvrdio sve naše tvrdnje dosad, pa je tako presudom C-118/17 potvrdio i našu tvrdnju o ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom CHF!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email