PRVA PRESUDA ZA NIŠTETNOST VALUTNE KLAUZULE CHF U UGOVORU KOJI NIJE POTROŠAČKI!

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Prvi put je u Hrvatskoj nepravomoćno utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF i isplata obeštećenja po ugovoru koji NIJE potrošački.

Sutkinja Dijana Mađerčić na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu donijela je 17.1.2024. prvu nama poznatu presudu P-671/2022 kojom je utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF za NEPOTROŠAČKI ugovor o leasingu te je naložena isplata 4.100 eura obeštećenja uz pripadajuće zatezne kamate.

Tužiteljicu je zastupao javno poznati zagrebački odvjetnik Igor Metelko. Presudom je utvrđeno sljedeće:

1. Ugovor o leasingu ugovoren je za poslovne potrebe, zbog čega se ne primjenjuje kolektivna presuda u slučaju franak.

2. Unatoč tomu što je ugovor poslovni, utvrđena je ništetnost valutne klauzule na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima, koje su u biti temelj za slične odredbe iz Zakona o zaštiti potrošača.

3. Unatoč tomu što je dopušteno ugovaranje valutne klauzule, ona je ugovorena na nepošten način suprotan Zakonu o obveznim odnosima.

4. Impuls Leasing ugovorio je s tužiteljicom leasing na način da je ponuđen tipski ugovor s unaprijed formuliranim odredbama o kojima se nije pregovaralo, i koje su uzrokovale neravnotežu prava i obveza na štetu tužiteljice.

5. Tuženik nije upozorio tužiteljicu na rizike i specifičnosti ugovaranja konkretne valutne klauzule CHF, jednako kao što nije upozoravao niti potrošače.

6. Prije svega tuženik nije kod ugovaranja upozorio da se radi o valutnoj klauzuli koja je valuta utočišta u gospodarskim krizama, uslijed čega ona može brzo „preko noći“ narasti.

7. Službenik tuženika koji je svjedočio potvrdio je da niti on sam nije o tome ništa znao, pa onda nije mogao upozoriti tužiteljicu na rizik.

8. Tužiteljica je na sudu iskazala da ne bi nikad ugovorila takav ugovor da je znala kakav je rizik ugovaranje valutne klauzule CHF.

9. S obzirom na monetarnu politiku RH kojom HNB „štiti“ tečaj kune u odnosu na valutu euro, ali ne i u odnosu na valutu CHF, na što je tuženik, trgovac bio dužan upozoriti tužiteljicu, čime je suprotno osnovnom načelu obveznog prava, načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu tužiteljice, primateljice leasinga, sud je utvrdio da su te ugovorne odredbe sukladno odredbi članka 296. stavka 1. i stavka 3. ZOO-a ništetne.

10. Zastare potraživanja nema jer ona u skladu s pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda nije još niti počela teći, budući da početak tijeka zastare jest dan pravomoćnosti presude s utvrđenjem ništetnosti.

11. Impuls Leasing mora platiti i zatezne kamate od dana stjecanja, jer je nepošteni stjecatelj koji je svjesno tipskim ugovorom uzrokovao neravnotežu prava i obveza na štetu tužiteljice.

Veseli nas prva presuda koja još mora biti potvrđena i na višim sudovima, ali vjerujemo da će s vremenom suci shvatiti da nema nikakve razlike između poslovnih i potrošačkih ugovora, da su namjere banaka i leasing društava bile jednake u oba slučaja, i da im je jedino na pameti bilo doći do što više klijenata i zaraditi što više novca, ne razmišljajući o rizičnosti takvih toksičnih kredita i leasinga kao što su oni ugovoreni s valutnom klauzulom u švicarskom franku.

Uza sve to još je ugovarana i ništetna promjenjiva kamatna stopa koja se mijenja odlukom kreditora, čime je trasiran put za veliku pljačku u milijardama eura, ali pojavila se Udruga Franak i ukazala na tu pljačku stoljeća koja se u sljedećim godinama mora svim nepoštenim trgovcima obiti o glavu u obliku vraćanja preplaćenih iznosa i plaćanja zateznih kamata.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email