PRAVOMOĆNO U ZADRU! POTVRĐENA POZITIVNA PRESUDA IZ VUKOVARA ZA KONVERTIRANI KREDIT!

Zadarski Županijski sud potvrdio je 23. travnja 2020. pravomoćnost pozitivne presude Općinskoga suda u Vukovaru za jedan konvertirani kredit. Ta presuda potvrđuje da konverzije nisu prepreke za obeštećenje, kao što je to već utvrđeno na Sudu EU presudom C-118/17, Dunai.

Zastupnica tužitelja bila je odvjetnica Martina Alagić iz Vukovara, prvostupanjsku presudu donio je vukovarski sudac Ivica Grubišić te je pravomoćnost potvrdila zadarska sutkinja Marina Tanta.

Presudom je potvrđeno da PBZ mora vratiti 46.000 kn preplaćenih anuiteta, da mora platiti i zatezne kamate, što znači da ukupno mora tužitelju platiti oko 90.000 kuna te da mora platiti još i 12.000 kuna sudskih troškova. Presudom iz Vukovara, koja je potvrđena na Županijskom sudu u Zadru utvrđeno je sljedeće:
1. Da nije potrebno provoditi dokazni postupak, jer se na konkretnu tužbu primjenjuje pravorijek iz kolektivnog sudskog procesa, što je već prije utvrdio Vrhovni sud RH.
2. Da provedena konverzija nema značaj za tužbeni zahtjev.
3. Da konverzijom nisu vraćeni preplaćeni anuiteti iz temeljnog CHF kredita.
4. Da je presudom suda EU C118/17 (slučaj Dunai) utvrđeno da nacionalni sudovi moraju utvrditi je li zakonodavnom intervencijom izvršena potpuna restitucija.
5. Da je nakon provedenog vještačenja utvrđeno da preplaćeni anuiteti nisu vraćeni te je očigledan pravni interes tužitelja za podnošenje predmetne tužbe.

Radosni smo zbog činjenice da je konkretni sudski postupak završio onako kako to prema pravu EU i presudi Suda EU Dunai mora završiti. Vjerujemo da će tako na kraju završiti svi naši postupci. Naravno da možemo očekivati i to da će nakon bespotrebnog oglednog postupka u režiji banaka dio sudaca zaključiti kako je valjanost konverzije razlog da se tužbeni zahtjev iz konvertiranog kredita odbije, no pravo Europske unije jest obvezujuće za sve sudove i nemamo nikakvih dvojbi u naše pravo na puno obeštećenje.

Uslijed svega toga, naglašavamo da smo već pokrenuli potrebne aktivnosti oko izrade kvalitetnih prethodnih pitanja prema Sudu EU, koja će onda biti poslana s općinskih sudova radi konačnog razrješenja pravnih pitanja:
– ništetnosti temeljnih CHF ugovora
– prava na obeštećenje do dana konverzije za konvertirane kredite.

Pred nama je još uvijek neizvjestan period za dužnike iz konvertiranih kredita, a Udruga Franak čini sve što je potrebno da se hrvatsko sudstvo konačno prestane igrati sa sudbinama opljačkanih obitelji.

Naglašavamo još jednom, svi potrošači koji su otplatili kredite prije konverzije, ili ih plaćaju i dalje, ali ih nisu konvertirali, nemaju nikakvih dvojbi na sudovima, i ne moraju se uopće brinuti kako će njihovi sudski postupci završiti. Pobjeda na sudu u takvim slučajevima jest samo pitanje vremena, bez obzira radi li se o auto kreditima, nenamjenskim ili stambenim kreditima.

Mi idemo do kraja, sve dok ne osvojimo i pravo i pravdu.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email