PRAVOMOĆNO, ADDIKO BANKA MORA PO OTKAZANOM CHF KREDITU VRATITI 50.000 KUNA PREPLAĆENIH KAMATA UZ PRIPADAJUĆE ZATEZNE KAMATE TE PLATITI 170.000,00 KUNA SUDSKIH TROŠKOVA

PRAVOMOĆNO JE UTVRĐENA I NIŠTETNOST VALUTNE KLAUZULE CHF, ALI TUŽITELJ ZASAD NIJE TRAŽIO ISPLATU PREPLAĆENOGA TEČAJA, ZA TO IMA VREMENA SVE DO 2023. GODINE

Zagreb, 19. kolovoza 2019. U posjedu smo pravomoćne presude Županijskoga suda u Splitu od 30. travnja 2019. kojom je odlučeno pravomoćno da su ništetne promjene kamatnih stopa te da je ništetna i ugovorna odredba o valutnoj klauzuli CHF za jedan ugovor o kreditu koji je banka jednostrano raskinula. Presudom je utvrđeno da Addiko banka mora tužitelju potrošaču vratiti 50.000 kuna preplaćenih kamata uz pripadajuće zatezne kamate te mora platiti još i 170.000,00 kuna sudskih troškova. Tužitelj nije tražio isplatu preplaćenog tečaja, i to će zacijelo tražiti naknadno po objavi odluke Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka.

Presuda je anonimizirana, pa nemamo nikakve podatke o odvjetniku i tužitelju. U nastavku dajemo neke bitne detalje iz presude.

Županijski sud u Splitu potvrdio je presudu Općinskoga suda u Splitu kojom je utvrđeno da su ništetne ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF te o promjeni kamatne stope odlukom banke, uz utvrđenje novčanog iznosa za isplatu preplaćenih kamata. Presudom je utvrđeno da prestaju obveze tužitelja i sudužnika vezane za valutnu klauzulu CHF. Radi se o otkazanome kreditu po kojemu je već nekretnina prodana, pa je Addiko djelomično namiren. Županijski sud u Splitu utvrdio je da je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo utvrđujući da se tužena banka pri sklapanju predmetnoga Ugovora o kreditu u dijelu ugovaranja promjenjive kamatne stope isključivo temeljem odluka banke i uz ugovaranje valutne klauzule vezane uz švicarski franak nije pridržavala načela savjesnosti i poštenja, da se o navedenim ugovornim odredbama nije pojedinačno pregovaralo, da tužena banka nije vodila računa o interesima tužitelja kao potrošača i nije mu dala nužne i osnovne informacije o rizicima ugovaranja spomenutih odredaba, što je uzrokovalo znatnu neravnotežu među strankama na štetu tužitelja. Što se tiče ugovorne odredbe kojom su ugovorne stranke ugovorile valutnu klauzulu vezano za švicarski franak, valja naglasiti kako je s tim u svezi, odlučno ponašanje tužene banke kao financijske ustanove koja je znala odnosno po redovnom tijeku stvari morala i mogla znati, da je u budućem ugovornom razdoblju vraćanja kredita moguće očekivati bitne promjene u kretanju tečaja švicarskog franka, s obzirom na vrijeme sklapanja Ugovora i okolnosti, kako u gospodarstvu Republike Hrvatske, tako i globalno, koje će izvjesno i izgledno utjecati na tečaj CHF prema kuni u tom budućem razdoblju. Tužena banka je očito takve informacije uskratila tužitelju pri pregovaranju i sklapanju Ugovora o kreditu, radi čega je tužitelj bio onemogućen procijeniti ukupne rizike i ekonomske posljedice koje će za njega proizići sklapanjem Ugovora o kreditu s navedenim odredbama, vezano za obim njegovih obveza i za iznos zaduženja za čitavo vrijeme trajanja Ugovora o kreditu. U konkretnom slučaju, kod utvrđenja nepoštenim, a time i ništavim i bez pravnog učinka ugovornih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi jednostranom odlukom tuženika i o valutnoj klauzuli vezano za švicarski franak, tužitelj je stekao pravo od tuženika zahtijevati isplatu novčanih iznosa koje je isplatio temeljem tih ništavih odredaba.

Budući da tužitelj nije tražio isplatu preplaćenoga tečaja, pretpostavljamo da će to učiniti po odluci Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email