POSLALI SMO SVIM SUCIMA GRAĐANSKOG ODJELA VRHOVNOG SUDA SLUŽBENE PRIJEVODE PRESUDA POLJSKOGA VRHOVNOG SUDA ZA NIŠTETNOST KONVERTIRANIH CHF UGOVORA!

U POLJSKOJ, MAĐARSKOJ I SLOVENIJI UJEDNAČENA JE SUDSKA PRAKSA – UGOVORI S NIŠTETNOM
VALUTNOM KLAUZULOM NIŠTETNI SU U CIJELOSTI!

Zagreb, 12. svibnja 2023.

Poslali smo predsjedniku Vrhovnog suda RH i svim sucima Građanskog odjela VSRH dvije službeno prevedene
presude poljskog Vrhovnog suda, a tim presudama utvrđena je ništetnost konvertiranih ugovora s ništetnom
valutnom klauzulom CHF i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom. Poljski Vrhovni sud ujednačio je
sudsku praksu po tomu pitanju, i već je donio stotinjak takvih presuda. Jednako tako sudsku praksu je
ujednačio Vrhovni sud u Mađarskoj također za konvertirane kredite te Vrhovni sud u Sloveniji za kredite koji
nisu konvertirani.

Budući da naš Vrhovni sud već dvije godine vijeća o pitanju ništetnosti cijelih ugovora s ništetnim glavnim
predmetom (valutnom klauzulom CHF) i ništetnom cijenom (promjenjivom kamatnom stopom), kako bismo
pomogli našim sucima u njihovu radu dali smo na prijevod sudskom tumaču dvije presude Vrhovnog suda u
Poljskoj, po istom pitanju, i to za konvertirane kredite.

Te presude objavili smo na našoj web stranici na sljedećim linkovima:

https://udrugafranak.hr/wp-content/uploads/2023/05/Presuda-II-CSKP-975-22.pdf

https://udrugafranak.hr/wp-content/uploads/2023/05/Presuda-II-CSKP-415-22.pdf

Presude smo poslali sucima Vrhovnog suda RH radi informiranja o tome kako to rade njihovi kolege u
Europskoj uniji, koji jednako kao i naši suci imaju obvezu pratiti i primjenjivati sudsku praksu Suda EU.

U Poljskoj nema više nikakvih dilema oko utvrđenja ništetnosti cijelih ugovora uslijed ništetnosti glavnog
predmeta (valutna klauzula) i cijene (promjenjiva kamatna stopa), a značajno je za napomenuti da se radi o
zakonski konvertiranim ugovorima, dakle, zakonodavac je u Poljskoj na određeni način zakonski uvjetovao
konverziju ništetnih odredaba u valjane odredbe. Naravno, u Hrvatskoj nije bilo zakonske intencije uklanjanja
ništetnosti nego je intencija bila samo izjednačavanje s potrošačima iz euro kredita, dok je za razliku od
Hrvatske u Poljskoj upravo uklanjanje ništetnosti bila intencija zakonodavca.

U skladu s više presuda Suda EU (npr. C-260/18) poljski Vrhovni sud ujednačio je sudsku praksu te nakon
konverzije kredita s ništetnom valutnom klauzulom i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom, više nema
nikakvih zapreka za utvrđenje ništetnosti temeljnog ugovora, a time niti aneksa temeljnom ugovoru kojim su
izmijenjene odredbe o valutnoj klauzuli i promjenjivoj kamatnoj stopi.

Valja naglasiti da je u Poljskoj ništetnost valutne klauzule CHF utvrđena iz dvaju bitnih razloga:

1. Zbog toga što je bio ugovoren kupovni tečaj isplate te prodajni tečaj otplate kredita, što je u Hrvatskoj bio
slučaj u nekim, ali ne u svim bankama.

2. Zbog netransparentnosti u obavještavanju potrošača o rizicima ugovaranja valutne klauzule, što je bio glavni
razlog ništetnosti i u Hrvatskoj.

Napominjemo još jednom da istu takvu praksu ima Vrhovni sud u Mađarskoj, također vezano za konvertirane
CHF kredite te Vrhovni sud u Sloveniji, vezano za CHF kredite koji kod njih nisu konvertirani.

U skladu s recentnim događanjima diljem Unije ne vidimo način da Vrhovni sud RH ne donese odluku o
ništetnosti cijelih ugovora s ništetnim glavnim predmetom (valutna klauzula) i ništetnom cijenom (promjenjiva
kamatna stopa), kako za konvertirane tako i za nekonvertirane kredite, jer ono što vrijedi u Poljskoj i
Mađarskoj, a temelji se na sudskoj praksi Suda EU, mora vrijediti isto tako i u Hrvatskoj!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email