PORUČUJEMO HUB-U:POSLJEDICA NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA NIJE IZJEDNAČAVANJE S DUŽNICIMA IZ EURO KREDITA, NEGO JE POSLJEDICA NIŠTETNOSTI CHF UGOVORA IZJEDNAČAVANJE S PRAVIMA POTROŠAČA IZ CHF KREDITA KOJI NISU KONVERTIRALI SVOJE KREDITE.

Direktorica Hrvatske udruge banaka gostovala je u HRT-ovu Dnevniku 2 u utorak 26. prosinca 2023. i pritom je u vezi s predstojećom odlukom Vrhovnog suda RH o pravima potrošača s konvertiranim kreditima izjavila, parafraziramo:

„Taj problem riješen je 2015. godine, banke su izjednačile potrošače iz CHF kredita s potrošačima iz euro kredita, pa bi svako daljnje obeštećenje potrošača s konvertiranim kreditima bila diskriminacija onih potrošača koji su originalno ugovorili euro kredite.“

Moramo reagirati na tu besramnu izjavu koja nema nikakve veze s pravom, ali ima veze s bankarskom promidžbom odnosno lobiranjem koje banke provode i javno, i nevidljivo putem „stručnih“ članaka profesora prava, i na temelju koje banke žele zadržati opljačkani novac koji im ne pripada.

Posljedice ništetnosti CHF ugovora nemaju nikakve veze s izjednačavanjem potrošača iz CHF kredita s potrošačima iz euro kredita, nego su posljedice ništetnosti sljedeće:

  1. Ništetne ugovorne odredbe moraju se izuzeti bez zamjene novim ugovornim odredbama, i to od početka ugovornog odnosa.
  1. Na temelju izuzeća ništetnih odredaba potrošači imaju pravo na početnu glavnicu u kunama i na početno ugovorene anuitete bez rasta kamata, i bez rasta tečaja.
  1. Sve što je plaćeno iznad početno ugovorenih anuiteta, banke moraju vratiti i platiti pripadajuće zatezne kamate.
  1. Konverzijom potrošači nisu svedeni na početne glavnice, nove kamatne stope nakon konverzije bile su veće od početnih, anuiteti su im bili veći od početnih, a priznatom preplatom iz konverzije vraćeno im je tek oko 10 % preplaćenih anuiteta i zateznih kamata.

U konačnici, izjednačiti se moraju po pravima potrošači koji jesu konvertirali kredite s pravima potrošača koji nisu konvertirali kredite, a u slučaju ako se ne bi sudilo pravo na obeštećenje potrošača s konverzijama, to bi značilo da potrošači s konverzijama plaćaju oko 50 % više novca za otplatu kredita od potrošača bez konverzija koji su dobili obeštećenje.

I još je nešto važno napomenuti, a to je činjenica da su potrošači s euro kreditima također oštećeni nepoštenim kamatnim stopama koje su banke mijenjale svojim odlukama, tako da i velika većina njih ima pravo na tužbe, ali nažalost uslijed slabe informiranosti tužbe je podiglo možda svega 1 od 10.000 potrošača s euro kreditima, kojima banke također duguju sveukupno oko 1,5 milijardi eura.

Takve nepoštene kamatne stope primijenjene su i u konverziji CHF kredita, čime su već opljačkani potrošači ponovno opljačkani na jednak način kao i potrošači iz euro, ali i iz kunskih kredita čije su kamate također ugovarane na nezakonit način sve do 2013. godine.

Vjerujemo da će Vrhovni sud u ponovljenom postupku, ovaj put u proširenom vijeću, otvoriti širom vrata hrvatskom pravu, pravu Unije, i konačno Pravdi te omogućiti potrošačima s konverzijama puno obeštećenje koje konverzijom nije postignuto.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email