POBJEDA! Prva presuda za preplaćene kamate u kunskome kreditu

·         Prva presuda za preplaćene kamate u kunskome kreditu bez valutne klauzule
·         Addiko Bank d.d. mora vratiti 55.000 kn plus zatezne kamate
·         Sud odbio prigovor zastare

Zagreb, 29. ožujka 2017.
Udruga Franak dobila je u posjed kopiju prve presude za preplaćene kamate u jednome kunskome kreditu bez valutne klauzule. Radi se o prvostupanjskoj presudi Općinskoga suda u Osijeku, kojom se nalaže Addiko Bank d.d. da isplati tužiteljici Kristini Kovačević, zastupanoj po odvjetnici Sanji Hajnal, cca. 55 000,00 kn plus pripadajuće zatezne kamate. Sudac Davor Liščić u potpunosti je prihvatio tužbeni zahtjev i utvrdio sljedeće:

1.       Da je ništetan dio ugovorne odredbe koji govori o izmjeni kamatne stope na način da se izmjena kamatne stope smatra dijelom ugovora, bez posebnog zaključivanja aneksa ugovora.

2.       Da Addiko Bank mora isplatiti tužiteljici 54.666,77 kn plus pripadajuće zatezne kamate od 1. siječnja 2009. nadalje.

3.       Da Addiko Bank mora naknaditi tužiteljici kompletan trošak parničnog postupka.

Iz obrazloženja presude izdvajamo sljedeće:

1.       Pravomoćna kolektivna presuda u slučaju Franak obvezujuća je za općinski sud u konkretnome slučaju, a to znači da se kolektivna presuda odnosi i na kunske kredite, a ne samo na CHF kredite kao što to tvrde iz bankarskih lobističkih krugova.

2.       Ugovorna odredba o kamatnoj stopi mora biti odrediva te je ugovor zbog neodredive kamatne stope u tome dijelu ništetan.

3.       Sud nije prihvatio prigovor zastare, jer zastara počinje teći prvoga dana nakon dana kada je tužiteljica saznala da ima pravo zahtijevati ispunjenje obveze, a to je dan nakon 13. lipnja 2014. kada je Visoki trgovački sud donio svoju odluku u slučaju Franak, kada je kolektivna presuda postala pravomoćna. Naime, podnošenjem tužbe u slučaju Franak prekinuta je zastara potraživanja vezana za nepoštene ugovorne odredbe o kamatnoj stopi, a danom pravomoćnosti presude zastara je počela teći ispočetka. Sve je to upravo onako kako Udruga Franak već otprije tvrdi.

Konkretni kredit podignut je 2007. na iznos od 450.000,00 kn s rokom vraćanja 30 godina, s početnom kamatnom stopom 5,25%, koja je od 2009. rasla i na preko 7%, i to jednostranom odlukom banke.

Presuda u tome slučaju vrlo je važna kao ohrabrenje na podizanje privatne tužbe svim dužnicima u kunskim i euro kreditima koji su ugovorili s bankama promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke. U svim takvim kreditima banke su nezakonito povećavale kamate, i u svim takvim kreditima moguće je sudski dobiti preplaćene iznose kamata uz pripadajuće zatezne kamate. Iz konkretnoga primjera vidljivo je da se radi o nimalo beznačajnom iznosu preplate, jer kredit nije bio ogroman, a razlika sa zateznim kamatama doseći će vjerojatno ukupno cca. 90.000,00 kn.

Koliko je ljudi spremno reći da im ne treba 90.000,00 kn?

Pozivamo SVE dužnike koji su prije 1.1.2013. ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom da se jave Udruzi Franak radi ispitivanja svojih mogućnosti za podizanje privatne tužbe za vraćanje preplaćenih iznosa kamata na adresu pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email