OPĆINSKI SUD U SPLITU DOSUDIO TUŽITELJU POTROŠAČU PREPLAĆENE KAMATE PO KUNSKOME KREDITU

KUNE, EURI, CHF – VALUTA JE NEBITNA, U SVIM KREDITIMA BANKE SU VARALE NA KAMATAMA!

OPĆINSKI SUD U SPLITU, 15. LISTOPADA 2018. DOSUDIO TUŽITELJU POTROŠAČU 50.000 PREPLAĆENIH KAMATA PO KUNSKOME KREDITU

DOSAD SU POZNATE NAJMANJE 34 PRAVOMOĆNE ODLUKE ZA VRAĆANJE PREPLAĆENIH KAMATA

Saznajemo da je Općinski sud u Splitu donio 15. listopada 2018. presudu za preplaćene kamate iz kunskoga kredita, u kojoj u potpunosti prihvaća da se kolektivna presuda odnosi i na kunske kredite te zbog toga nema zastare potraživanja preplaćenih kamata. Zagrebačka banka će nakon pravomoćnosti te presude morati vratiti potrošaču cca. 50.000 kuna plus pripadajuće zatezne kamate uz plaćanje sudskih troškova u iznosu 11.750 kuna, a osim toga je naloženo Zabi da ne smije u nastavku otplate povećavati kamatnu stopu iznad početno ugovorenih 4,99%.

To je veliko ohrabrenje za kunske i euro dužnike u kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, koji zasad dosta sramežljivo pokreću svoje sudske postupke za vraćanje preplaćenih kamata. Još jednom jasno i glasno napominjemo – svi dužnici u euro, kunskim i CHF kreditima s promjenjivim kamatnim stopama koje su ugovorene prije 2013., imaju pravo na preplaćene kamate, ako je banka kamatne stope mijenjala naviše svojim samovoljnim vanugovornim odlukama.

Napominjemo još jednom da je već donesena najmanje jedna prvostupanjska presuda kojom je potvrđeno da su ništetne i valutna klauzula CHF, i odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi, netom nakon donesene odluke VTS-a, s bitnom napomenom da se radi o kreditu koji je konvertiran. Osim toga, znamo za najmanje 34 pravomoćne presude kojima je presuđeno da banke moraju vratiti potrošačima preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate, od čega su čak tri presude donesene nakon što je provedena konverzija CHF kredita u euro kredit na temelju tzv. Zakona o konverziji. Za to vrijeme, nekoliko stotina prvostupanjskih presuda čeka na konačnu potvrdu pravomoćnosti na županijskim sudovima.

Donesena je i najmanje jedna pravomoćna presuda za preplaćene kamate iz euro kredita, o čemu smo izvijestili javnost.

Sve u svemu, zadovoljni smo činjenicom da je u potpunosti utvrđena sudska praksa za način vraćanja preplaćenih kamata i da nema zastare potraživanja za kamate sve do lipnja 2019. za 7 banaka, a za Sberbank do lipnja 2023., odnosno sve do lipnja 2023. za razliku tečaja za svih 8 osuđenih banaka.
U sljedećih pola godine očekujemo i konačne pozitivne presude o sljedećim pravnim pitanjima:
1. Pravno pitanje prava na obeštećenje nakon konverzije
2. Pravno pitanje ništetnosti CHF ugovora.
3. Pravno pitanje zastare potraživanja preplaćenih kamata iz euro i kunskih kredita.

Pozitivnim odlukama o tim pitanjima svi potrošači ostvarit će potpunu i djelotvornu pravnu zaštitu.

Udruga Franak nastavlja svoju misiju i maksimalno će pomagati svim svojim članovima da dođu do konačnog obeštećenja.

Pozivamo sve CHF dužnike koji žele vratiti svoj novac iz banaka da se jave radi savjetovanja na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

 

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email