VAŽNA PRAVOMOĆNA PRESUDA ŽUPANIJSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU, GŽ-796/2020!

IZLAZNA NAKNADA UGOVORENA U TOČNOM IZNOSU NIŠTETNA JE, BANKA NEMA PRAVO UNAPRIJED UGOVARATI ŠTETU, NITI IMA PRAVO UGOVARATI IZLAZNU NAKNADU BEZ SPECIFICIRANOG KONKRETNOG TROŠKA! Zagreb, 21. studenoga 2020. Županijski sud u Slavonskom Brodu presudio je 26.9.2020. potpuno u duhu prava EU...

Opširnije →

VAŽNA PRESUDA SUDA EU DONESENA JE 3.9.2020. – DE FACTO SU ULAZNE NAKNADE ZA OBRADU KREDITA PROGLAŠENE NIŠTETNIMA!

SUD EU 25.11.2020. DONIJET ĆE JOŠ JEDNU VAŽNU ODLUKU O NEODREDIVIM KAMATAMA KAKVE SU UGOVARANE I U HRVATSKOJ! Navikli smo se na dobre vijesti sa Suda EU koji snažno štiti prava potrošača u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u...

Opširnije →

SUDAC EMANUEL RADOLOVIĆ IZ PAZINA, GLAVNI KRIVAC ZA NEDAVNI NOTORNI OGLEDNI POSTUPAK, NE PREKIDA POSTUPKE ZA KONVERTIRANE KREDITE NEGO SUDI U KORIST BANAKA, UNATOČ POSTAVLJENIM PITANJIMA SUDU EU VAŽNIM ZA KONVERTIRANE KREDITE!

Zagreb, 9. prosinca 2020. Sudac Emanuel Radolović s Općinskog suda u Pazinu zacijelo je poznat javnosti, a ako nije mi ćemo ovim priopćenjem javnost upoznati s njegovim djelovanjem. Taj sudac prošle je godine predložio pokretanje oglednog postupka na Vrhovnome sudu...

Opširnije →

🔴 PONOVO JE DOSUĐEN NIŠTETAN CHF UGOVOR NA OPĆINSKOM SUDU U ZAGREBU! Prvostupanjskom presu

Prvostupanjskom presudom od 29. listopada 2020. Općinski sud u Zagrebu dosudio je još jedan ništetan CHF ugovor za kredit u iznosu 139.000 CHF odnosno 680.000 kuna. Radi se o kreditu koji nije konvertiran. Tužiteljicu Vanju Ćirić iz Zagreba, zastupala je...

Opširnije →

🔴 PONOVO JE DOSUĐEN NIŠTETAN CHF UGOVOR NA OPĆINSKOM SUDU U ZAGREBU!

Prvostupanjskom presudom od 29. listopada 2020. Općinski sud u Zagrebu dosudio je još jedan ništetan CHF ugovor za kredit u iznosu 139.000 CHF odnosno 680.000 kuna. Radi se o kreditu koji nije konvertiran. Tužiteljicu Vanju Ćirić iz Zagreba, zastupala je...

Opširnije →

🟥 ZNAČAJNA ODLUKA VRHOVNOG SUDA RH! 🟥 U REVIZIJI Rev- 3740/2018 OD 3. OŽUJKA 2020. VSRH NAJAVIO JE DA ĆE SUDITI NIŠTETNOST CHF UGOVORA!

Na stranicama sa sudskom praksom Vrhovnoga suda RH objavljena je izuzetno važna revizija Vrhovnog suda RH koja nam daje za pravo očekivati da će ugovori s valutnom klauzulom CHF na tome sudu po tužbama za ništetnost ugovora biti utvrđeni...

Opširnije →

VUKOVARSKI HEROJ PETAR JANJIĆ TROMBLON NA TEMELJU PRAVOMOĆNE PRESUDE MOŽE OVRŠITI ADDIKO BANKU!

ADDIKO BANKA MORA JANJIĆU UPLATITI OKO 40.000 KUNA PREPLAĆENIH I ZATEZNIH KAMATA IZ KREDITA S VALUTNOM KLAUZULOM EURO! Donesena je još jedna pravomoćna presuda za kredit s valutnom klauzulom EURO, u kojemu je Addiko banka naplaćivala nezakonito ugovorene kamate koje...

Opširnije →

🔴 NA ŽUPANIJSKOM SUDU U VARAŽDINU PRAVOMOĆNA PRESUDA 🔴 UGOVOR U ŠVICARSKIM FRANCIMA JE NEPOŠTEN I NIŠTETAN!

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da je konačno donesena i prva pravomoćna presuda o ništetnosti CHF ugovora! Županijski sud u Varaždinu je, prema javno objavljenim podacima, presudom Gž-115/2020 odbio 17. rujna 2020. žalbu Addiko banke te je potvrdio presudu Općinskog građanskog...

Opširnije →