NOVE PRAVOMOĆNE PRESUDE!

TUŽITELJ NE GUBI PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI NAKON KONVERZIJE CHF KREDITA – PRAVOMOĆNO UTVRDIO ZAGREBAČKI ŽUPANIJSKI SUD

NEMA ZASTARE POTRAŽIVANJA PREPLAĆENIH KAMATA – PRAVOMOĆNO U PULI

BILATERALNI UGOVORI IZMEĐU ČLANICA EU NISU U SKLADU S EU PRAVOM – ODLUČIO SUD EU

Zagreb, 6. ožujka 2018. S velikim veseljem i zadovoljstvom još jednom hrvatski sudovi potvrđuju da je sve ono što Udruga Franak opetovano tvrdi – istina, i jedino istina. Pa tako s velikim zadovoljstvom možemo objaviti javnosti da je Županijski sud u Zagrebu odbio žalbu Privredne banke Zagreb te je utvrdio da je pravomoćna presuda Općinskoga suda u Splitu kojom je utvrđeno da je ništetna ugovorna odredba o načinu promjene kamatne stope odlukom PBZ-a, unatoč tome što je ta odredba kroz konverziju CHF kredita konvertirana u valutnu klauzulu EURO.

Citiramo važan dio odluke zagrebačkoga suda:
„U odnosu na prigovore žalitelja kojima se osporava pravni interes tužitelja za vođenje ove parnice valja navesti da je odredbom čl. 327. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.) propisano da sud na ništavost pazi po službenoj dužnosti i da se na nju može pozivati svaka zainteresirana osoba, dakle i tužitelj kao stranka iz ugovornog odnosa kredita, a okolnost da je nakon podnošenja tužbe sklopljen dodatak ugovoru o kreditu kojim je iznos kredita u kunama s valutnom klauzulom u CHF denominiran u kune s valutnom klauzulom u EUR nije od utjecaja na zakonitost odluke, jer je tužitelj svakako imao zakonit i opravdan interes za podnošenje tužbe što potvrđuje i činjenica da je došlo do sklapanja navedenog dodatka ugovora.“
Nažalost, tužitelj je povukao u konkretnom postupku dio tužbenog zahtjeva za isplatu preplaćenih kamata i pripadajućih zateznih kamata, pa onda o tome viši sud nije niti odlučivao. Mi imamo stav da bi svaki sud trebao dosuditi na temelju ništetne ugovorne odredbe preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate, a onda bi tužena banka mogla eventualno protutužbom dokazivati da je taj iznos već vraćen kroz konverziju. A činjenica jest da ukoliko bi se utvrdilo da eventualno jest vraćena preplaćena kamata kroz konverziju, nije naplaćena i pripadajuća zatezna kamata, pa bi kroz prijeboj tužitelj svakako morao dobiti pripadajuću zateznu kamatu.

Osim te presude, došli smo u posjed još jedne pravomoćne presude, ovaj put pulskoga Županijskog suda, kojom je ponovno utvrđeno da nema zastare potraživanja preplaćenih kamata na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak odnosno da je u privatnim sudskim procesima kojima se traži vraćanje preplaćenih kamata zastara prekinuta podizanjem kolektivne tužbe te je počela teći ispočetka od 13. lipnja 2014. odnosno od dana pravomoćnosti kolektivne presude u slučaju franak.

Ukratko, zaključujemo na temelju konkretnih pravomoćnih presuda:
1. Nakon konverzije CHF kredita dužnici i dalje imaju pravo na utvrđivanje ništetnosti pojedinih ugovornih odredaba, pa i na utvrđivanje ništetnosti samoga ugovora o kreditu. To znači da nakon eventualne pozitivne presude Visokoga trgovačkog suda svatko ima pravo dokazati da je njegov CHF ugovor ništetan ili da je ništetna ugovorna odredba o valutnoj klauzuli CHF.
2. Čekamo odluku Vrhovnoga suda RH o izvanrednim revizijama kojima se traži utvrđenje o zastarama potraživanja preplaćenih kamata. Tom odlukom će se konačno i nedvojbeno utvrditi sudska praksa vezana za zastaru potraživanja u privatnim sudskim procesima koji se naslanjaju na kolektivnu presudu u slučaju franak. Na stotine prvostupanjskih presuda te nekoliko pravomoćnih presuda kojima je potvrđeno da nema zastare potraživanja, daju nam za pravo nadati se kako će Vrhovni sud RH donijeti odluku o zastarama koja će biti u korist oštećenih dužnika.

Sud EU donio je odluku u predmetu C-284/16 te je utvrdio da bilateralni sporazum između Slovačke i Nizozemske sklopljen prije ulaska u EU u dijelu koji govori o zaštiti ulaganja nije u skladu a EU pravom. Drugim riječima, za sporove između zemalja članica EU nadležni su samo EU sudovi, pa je onda Arbitražni centar u Washingtonu (ICSID) nenadležan za arbitražu koju je Unicredit pokrenuo protiv Republike Hrvatske zbog konverzije CHF kredita. Time je potvrđeno da sve ono što zastupnik Aleksić, SNAGA i Udruga Franak tvrde od samoga početka toga spora odgovara istini. Snaga traži od Vlade RH da proaktivno pokrene pitanje nenadležnosti ICSID-a te time konačno zaustavi taj ilegalni arbitražni proces. Očekuje se od Unicredita da nakon odluke Suda EU i sam odustane od arbitraže. Mjesto za eventualno pokretanje spora banaka protiv RH jesu samo i jedino trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj!

I konačno, moramo ponoviti da je Udruga Franak izuzetno nezadovoljna totalnom nezainteresiranošću i nečinjenjem HNB-a i Vlade RH, koji svojim zatvaranjem očiju pred očiglednim nezakonitim radnjama banaka ne poduzimaju ništa u cilju zaustavljanja kamatarenja hrvatskih građana. Nakon zavidne relevantne sudske prakse, i dalje banke primjenjuju nezakonite vanugovorno definirane kamatne parametre te i dalje dužnici moraju sudskim putem zahtijevati svoj novac koji su banke neosnovano uzimale unazad petnaest godina.

Udruga Franak svakome oštećenom dužniku dat će potrebne savjete za njihove tužbene procese na: pravo.udrugafranak@gmail.com 

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email