NIJE ISTINA DA GRAĐANI KOJI SU IZVRŠILI KONVERZIJU NE MOGU TUŽITI BANKE – TO NIJE UTVRĐENO OGLEDNIM POSTUPKOM!

SUDOVI MORAJU PRIMIJENITI PRAKSU SUDA EU – A TO ZNAČI PRAVO NA PUNU RESTITUCIJU!

Ništa nije izgubljeno osim vremena koje plaćaju građani oštećeni i opljačkani ništetnim kreditima u valuti CHF, jer danas smo nakon Rješenja VSRH o oglednom postupku u istoj poziciji kao i prije godinu dana. Za sada nemamo pravomoćnu presudu jesu li ništetni temeljni ugovori, ali znamo da imamo pravo na obeštećenje nakon konverzije CHF kredita.

Vrhovni sud je pokrenuo pitanje u oglednom postupku kojeg niti nema u našim tužbama, na što smo više puta upozoravali javnost, i bavio se isključivo odgovorom na vrlo loše sročeno pitanje „Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN broj102/15) nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli?“

Na postavljeno pitanje Vrhovni sud odgovorio je da su aneksi kojima je provedena konverzija CHF kredita u EUR kredit valjani.

Bez obzira na odgovor, Udruga Franak i dalje drži kako konverzija sklopljena aneksom ugovora kao njegovim dodatkom ni na koji način ne može značiti obeštećenje dužnika, a to smo prikazali našim izračunima kako brojčano tako i grafički. Potrošač se pristankom na konverziju nije odrekao niti se mogao odreći prava koja mu pripadaju prema Zakonu o zaštiti potrošača te mogućnost izbora o prihvatu konverzije ne može biti ni od kakvog utjecaja na pravo potrošača na punu restituciju.

Nije istina kako dužnici koji su konvertirali kredite ne mogu tužiti banku i tražiti obeštećenje jer to nije niti bilo pitanje koje se rješavalo ovim oglednim postupkom, svako drukčije tumačenje je maliciozno i ima za cilj pokolebati potrošače da tuže i tako ostvare svoja prava na obeštećenje.

Situacije u kojima se plasiraju informacije da korisnici konvertiranih kredita nemaju pravo na obeštećenje moramo svesti na minimum i potrebno je da svi zajedno širimo istinu, prema drugim oštećenim građanima, ali i prema sucima i sudovima.

Udruga Franak od početaka kolektivnog postupka istome pristupa samo u skladu s nacionalnim pravom i pravom Europske unije, svjesna ozbiljnosti i posljedica za egzistenciju preko 125.000 hrvatskih obitelji, te nam nikada nije bio cilj na neodgovoran način manipulirati činjenicama niti dovoditi dužnike u zablude i cijelo smo vrijeme imali povjerenje naših članova.

Neizmjerno nam je žao da Vrhovni sud nije u Rješenju obuhvatio problem ništetnosti na jedini mogući način, a to je da je aneks ništetan jer je ništetan cijeli ugovor, pa ostaje dojam da sucima Vrhovnog suda za jedini mogući pravorijek nije dovoljno 8 godina sudovanja, pravomoćna kolektivna presuda i brojne presude EU suda!?

Vrhovni sud je prošle godine u ožujku potvrdio da potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravni interes potraživati preplaćene iznose, ali nažalost nije bio dovoljno hrabar da ovim oglednim postupkom utvrdi naš stvarni materijalni interes već je odlučio nastaviti agoniju oštećenih građana i držati ih i dalje u pravnoj neizvjesnosti.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email