Kaznena prijava DORH-u

·         Udruga Franak podnijela kaznenu prijavu DORH-u protiv nepoznatog počinitelja zbog osnova sumnje u nekoliko kaznenih djela kojima se pokušava utjecati na postupanje prekršajnih sudova
·         Upućeno je i otvoreno pismo prekršajnim sudovima, Visokome prekršajnom sudu, DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Udruzi hrvatskih sudaca i Državnome sudbenom vijeću kojim se upozorava ne neovlašteni pokušaj utjecaja na prekršajne sudove, i to izgleda unutar same sudske vlasti
·         Udruga Franak naglašava – u demokratskim društvima nije dopušten nikakav utjecaj na sudsku vlast!

Zagreb, 22. veljače 2017.

Udruga Franak kazneno je prijavila DORH-u nepoznatog počinitelja zbog osnova sumnje u kaznena djela ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI iz članka 291. Kaznenog zakona, kaznenog djela TRGOVANJA UTJECAJEM iz čl.  295.  Kaznenog zakona te kaznenog djela PRISILA PREMA PRAVOSUDNOM DUŽNOSNIKU iz članka 312. Kaznenog zakona.

Kao što je javnost već informirana, Udruga Franak došla je do materijala koji upućuju na nezakonit i protuustavan pokušaj djelovanja na suce prekršajnih sudova. Ti materijali su, pretpostavljamo, dio prezentacije odnosno „naputka“ koji je vjerojatno netko iz sudske vlasti prezentirao sucima prekršajnih sudova.

Naša pretpostavka da je „naputak“ djelo nekoga iz sudske vlasti temelji se na dijelu iz skeniranoga materijala koji glasi, citiramo „Kako bi do kraja pojasnili stajalište ovoga suda…“, nakon čega slijede objašnjenja o tome kako valja tumačiti prekršajne odredbe iz članka 26. stavka 1. podstavka 28. Zakona o potrošačkom kreditiranju, kojima se određuje da svaki vjerovnik koji u postojećim ugovorima o kreditu u kojima nisu definirani fiksni dio i promjenjivi parametar u kamatnoj stopi, koji ne ugovori s dužnikom te parametre podliježe prekršajnoj kazni od 80.000 do 200.000 kn te odgovorna osoba kazni od 10.000 do 50.000 kn. Ukratko, spornim te razlogom za kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja smatramo sljedeće tvrdnje iz te prezentacije:

1.       Nepoznati počinitelj upućuje sudove da su ugovori o kreditu prije 1.1.2010. ugovarani u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, što je netočno i lažno, jer postoji pravomoćna presuda u „slučaju Franak“ kojom je utvrđeno da su banke sa svojim klijentima ugovarale nepoštene ugovorne odredbe o načinu promjene kamatne stope, što je upravo suprotno Zakonu o obveznim odnosima.

2.       Nepoznati počinitelj upućuje sudove na to da izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz Narodnih novina 112/12 nije bilo predviđeno kažnjavanje za neugovaranje kamatnih parametara, nego samo za nedefiniranje tih parametara, što je bezočna laž, jer su sankcije predviđene za nepoštivanje cijeloga članka 11.a iz ZPK-a kojim je propisano da je vjerovnik dužan „jasno i nedvojbeno ugovoriti u samome ugovoru o kreditu promjenjive elemente na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa.”

3.       Nepoznati počinitelj upućuje sudove, budući da prije izmjena ZPK-a iz Narodnih novina 143/13 nije bilo propisano da se parametri moraju u postojećim kreditima ugovoriti, da onda obavijesti o promjenama kamatnih stopa te o definiranju parametara koje su banke slale dužnicima postaju dio ugovora o kreditu. Tvrdnja da obavijesti koje su banke slale dužnicima postaju dio ugovora jest teška obmana koja je protuzakonita i kojom se pokušava navesti sudove na nezakonito postupanje.

4.       Nepoznati počinitelj upućuje sudove da ukoliko je dužnik dobio od banke obavijest o kamatnim parametrima, takav ugovor ne podliježe pod prekršajnu kaznu iz članka 26. stavka 1. podstavka 28. ZPK-a, što je notorna laž, jer nikakva obavijest ne može zamijeniti obvezu ugovornih strana da se ugovorne obveze o uvjetima vraćanja kredita moraju ugovoriti pisanim putem.

Osim kaznene prijave, uputili smo na temelju članka 46. Ustava RH i otvoreno pismo-predstavku svim prekršajnim sudovima, Visokome prekršajnom sudu, DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Državnom sudbenom vijeću i Udruzi hrvatskih sudaca, u kojem objašnjavamo problem sa skandaloznim „naputkom“, argumentirano ukazujemo na laži i obmane iz „naputka“ te poručujemo naslovljenim institucijama sljedeće:

  • Apeliramo na suce VPS-a i prekršajnih sudova da primjenjuju pozitivne propise Republike Hrvatske pri odlučivanju o prekršajnim kaznama protiv banaka koje nisu ugovorile sa svojim dužnicima parametre promjenjive kamatne stope najkasnije 1. travnja 2014.
  • Apeliramo na suce da zanemare „naputak“ nepoznatog subjekta koji je u biti najobičniji pravni pamflet pun neistina i poluistina protiv kojeg počinitelja će biti poduzeti adekvatni pravni koraci.
  • Apeliramo na DORH da hitno pokrene sveobuhvatne postupke protiv 8 prijavljenih banaka na temelju prijave Udruge Franak koja se vodi pod oznakom KR-DO-641/2016, 9. lipnja 2016. te da pritom uzme u obzir i napomene iz predstavke i priložene kopije iz “naputka“, uz napomenu da je potrebno pokrenuti i potrebne radnje protiv osoba koje su  taj „naputak“ sastavile i poslale sudovima, pošto se radi i o nezakonitu pokušaju izravnog utjecaja na neovisnost sudstva te na rad prekršajnih sudova.
  • Molimo suce koji su dobili „naputak“ da nam dostave podatke o tome tko je, kada i na koji način „naputak“ dostavio sucima, kako bi ih proslijedili Ministarstvu pravosuđa RH, Državnom sudbenom vijeću i Državnom odvjetništvu RH odnosno da te podatke dostave direktno tim tijelima.
  • Vjerujemo da suci maksimalno profesionalno postupaju u opisanim prekršajnim procesima te da neće podleći opisanim nedopuštenim utjecajima pa pozivamo institucije RH, ministra pravosuđa RH, Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetništvo RH na zaštitu pravnog poretka Republike Hrvatske.
  • Očekujemo promptnu reakciju i postupanje DORH-a koji ne smije više čekati, nego hitno mora pokrenuti potrebne prekršajne procese na temelju prijave Udruge Franak koja se vodi u predmetu KR-DO-641/2016, od 9. lipnja 2016.
  • Očekujemo da Ministarstvo pravosuđe poduzme potrebne zakonite mjere u skladu sa Zakonom o sudovima.

Udruga Franak naglašava da u istinski demokratskim društvima, u kojima egzistira vladavina prava, sudovi ne primaju ni od koga nikakve naputke kako postupati, a kamoli da bi takve naputke slijedili!

Udruga Franak
Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!


KAZNENA PRIJAVA DORH-u.
PREUZMI
PREDSTAVKA PREUZMI

DOKAZI

 

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email